treci sastanak odbora mladih crvenog krsta i crvenog polumjeseca za evropu i centralnu aziju 2

U periodu od 18-20.08. 2017. godine Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine bilo je domaćin trećeg po redu fizičkog sastanka odbora mladih Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca za Evropu i Centralnu Aziju.

Članovi odbora mladih izabranog na mandat od dvije godine redovno imaju sastanke putem Skype-a, susreću se na razvnim konferencijama i događajima ali i održavaju redovne fizičke sastanke. Nakon sastanka u uredu IFRC-a u Budimpešti i sastanka u organizaciji Crvenog križa Italije- Lido di Jesolo odbor mladih se sastao u Sarajevu.

Sastanku su prisustvovali članovi odbora: Sabrina Konzok, predsjednica (Crveni križ Njemačke), Hala Mohammed, potpredsjednica (Crveni križ Švedske), Ani Mirakyan, član (Crveni križ Armenije), Jelena Šofranac, član (Crveni krst Crne Gore), Marya Hristovska, član (Crveni krst Bugarske), Jasmin Nikšić, član (Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine), kao i Giuseppe Casella- koordinator volontera u IFRC i Bany Egusquiza – saradnica za mlade u Centru za mediteransku saradnju (CCM).

Prema dnevnom redu odbora mladih je aktivno radio na:
-    detaljnoj razradi plana djelovanja Evropske mreže mladih
-    evaluaciji dosadašnjih sastanaka i aktivnosti koje su realizirane u proteklom periodu
-    markiranju najbitnijih stavki koje se trebaju realizirati do kraja mandata
-    poboljšanju saradnje sa Komisijom za mlade pri IFRC-u
-    ciljevi i zadaci u narednom periodu
-    organiziranje izborne konferencije Evropske mreže mladih 2017.
-    priprema delegata za Generalnu skupštinu IFRC-a, Antalija 2017.
-    podjela uloga i zadataka unutar odbora mladih
-    učešće mladih na Evropskoj konferenciji, Kazahstan 2018.
-    učešće mladih na Mediteranskoj konferenciji, Bosna i Hercegovina 2019.
-    osnaživanje subregionalnih mreža mladih
-    organiziranje treninga za mlade Balkana na temu psihosocijalna podrška volonterima

Kroz aktivan rad odbor mladih je kroz pregled dosadašnjih realiziranih aktivnosti iz plana rada uvidio da za predstojeću izbornu konferenciju Evropske mreže mladih za jednu od radionica treba prezentirati Y.E.S. strategiju gdje će se prisutnima kroz pozitivne prakse pokazati kako i na koji način se Y.E.S. strategija usvojila u pojedinim Nacionalnim društvima, gdje će se kao poseban primjer prikazati pozitivno iskustvo Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine koje je uspjelo osnovati tijelo mladih na nacionalnom nivou.

Obzirom na to da su migracije još uvijek aktuelna tema u čitavom Pokretu i odbor mladih svoje aktivnosti i djelovanje maksimalno usmjerava u tom pravcu gdje će se i dalje raditi na razvoju programa YABC – mladi kao agenti promjene ponašanja, psihosocijalna podrška, kao i prevencija trgovine ljudima kao sastavnim dijelovima koji su usko vezani za aktivnosti u migracijama.

Dogovoreno je i da se krene u izradu novog priručnika za mlade na temu „Mladi kao lideri“ kroz koji bi se istakli svi primjeri mladih koji su kroz svoj volonterski angažman doprinijeli jačanju nacionalnog društva, ali i okruženja, te kroz svoj rad izrasli u mlade lidere.

Planirano je i osmišljavanje združene kampanje u povodu 05.12. – Međunarodnog dana volontera socijalnom kampanjom pod nazivom „Dajemo mnogo svijetu oko nas, a šta mi dobijamo volontiranjem?“ Cilj ovakve kampanje je da se uvidi koliko volonterski rad zaista pomaže mladima u smislu jačanja svojih kapaciteta, izgradnje ličnosti, osnaživanju liderskih i drugih vještina i sl. Po okončanju kampanje mnoge priče i fotografije iskoristiće za priručnik „Mladi kao lideri“.

Tokom sastanka u Sarajevu, rukovodstvo mladih imalo je priliku posjetiti Gradsku vjećnicu i izložbu sirijskog i talijanskog volontera „Humanost prije svega“ koja je organizirana povodom 19.08. Svjetskog humanitanog dana, gdin-a Ibrahima Malla sa kojim je odbor napravio zajedničku fotografiju i poslao jasnu poruku da volonteri nisu meta i da ne trebaju biti meta tokom svog humanitarnog djelovanja.

Članove odbora mladih posjetio je Haris Magrdžija- predstavnik Koordinacionog tijela mladih Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine koji je prezentirao strukturu Crvenog krsta/križa u Bosni i Hercegovini, ali i proces osnivanja tijela mladih na nacionalnom nivou. Također prisutne je posjetila i pozdravila g-đica Žaklina Ninković, asistent glavnog tajnika i koordinator za međunarodnu saradnju u Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine i iskoristila priliku da poželi dobrodošlicu liderima mladih Evrope i Centralne Azije u Bosnu i Hercegovinu, izrazi zadovoljstvo što se sastanak održava upravo u BiH, ali i izrazi želju za saradnjom pri budućim aktivnostima posebno kada se govori o Mediteranskoj konferenciji koja će se također održati u BiH. Posjetu je upriličio i gdin. Mahmoud Y. Aly, generalni direktor ureda Crvenog polumjeseca UAE u BiH koji je također pozdravio prisutne i istakao bitnost podrške i razvoja mladih u čitavoj strukturi Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.