U periodu od 28.08-06.09.2017. godine u Bosni i Hercegovini je boravila delegacija Društva Turskog Crvenog polumjeseca (DTCP) i održala nekoliko sastanaka sa predstavnicima Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH).

Na sastanku održanom 28.08.2017. godine u prostorijama DCK BiH ispred delegacije DTCP nazočili su gosp. Murat Özguven, koordinator sa suradnicima i volonterima, a ispred DCK BiH nazočili su Glavni tajnik DCK BiH gosp. Branko Leko, Glavni tajnik CK FBiH gosp. Namik Hodžić i koordinator za međunarodnu suradnju i asistent Glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković. Razgovarano je o najavljenoj donaciji četiri tone mesa u povodu Kurban bajrama koje je DTCP uz pomoć svojih donatora osigurao u klaonicama u Širokom Brijegu i Prijedoru. Uvažen je stav DCK BiH da se donacija proslijedi korisnicima kuhinja Crvenog krsta/križa u cijeloj Bosni i Hercegovini.

                                                                         

Nakon konsultacija sa sjedištem DTCP u Ankari, prijedlog je prihvaćen te se krenulo u realizaciju planiranih aktivnosti. Na sam dan Bajrama (01.09.) Glavni tajnik CK F BiH gosp. Namik Hodžić je bio na preuzimanju dijela donacije mesa u Širokom Brijegu te sa delegacijom DTCP u podjeli kurbana nekolicini obitelji u Mostaru.

Dana 06.09.2017. godine delegacija DTCP je ponovo posjetila sjedište DCK BiH te se sastala sa Glavnim tajnikom gosp. Brankom Lekom koji se predstavnicima donatora zahvalio na vrijednoj pomoći velikom broju obitelji u Bosni i Hercegovini, a gosp. Murat Özguven se zahvalio na sveukupnoj podršci strukture DCK BiH, što je olakšalo njihovu humanitarnu misiju.
Tom prilikom se takođe razgovaralo i o mogućim projektima koje će DCK BiH sa svojom strukturom delegirati prema sjedištu DTCP u narednom periodu.