prezentacija prirucnika 3

U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dana 21.09.2017. godine Međunarodni komitet Crvenog križa (MKCK), Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost i Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upriličili su prezentaciju “Priručnika o međunarodnom humanitarnom pravu (MHP) za parlamentarce”.

O samom Priručniku, njegovu značaju, sadržaju, temama koje obrađuje, …. govorili su: gosp. Sifet Podžić, predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za odbranu i sigurnost, gosp. Martin Raguž, član

Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava i gosp. Željko Filipović, šef delegacije MKCK.

U nastavku je g-đa Neda Dojčinović (MKCK) sudionike detaljnije upoznala, odnosno predstavila Priručnik po tematskim dijelovima:
- MHP i izazovi novih tehnologija (pravna procjena novih sredstava i metoda ratovanja -uloga parlamentaraca);
- MHP i terorizam (perspektiva MKCK “o ratu protiv terorizma”, terorizam i humanitarne aktivnosti - uloga parlamentaraca).

G-đa Stephanie Wolnderberg (UNHCR) je predstavila poglavlje o izbjeglicama i interno raseljenim osobama, domaći pravni i institucionalni okvir - uloga parlamentaraca.

Ovaj priručnik predstavlja najnoviji rezultat dugogodišnje plodne suradnje i partnerstva između MKCK i Internacionalne Unije. Priručnik je prvenstveno namijenjen parlamentarcima radi upoznavanja sa osnovnim principima prava o oružanom sukobu i daje korak po korak upute o načinu na koji parlamentarci mogu učinkovito pridonijeti promociji i poštivanju prava.

Uslijedila je diskusija, pitanja i komentari, odgovori, pojašnjenja, a među sudionicima događaja bio je i Glavni tajnik DCK BiH gosp. Branko Leko, koji je po završetku prezentacije održao kraći sastanak sa Šefom delegacije MKCK u BiH gosp. Željkom Filipovićem.

Razmjenjene su informacije o zajedničkim aktivnostima u periodu koji slijedi, međunarodnim obavezama, najavljenim posjetama dužnosnika iz nacionalnih društava, MKCK, MFDCK/CP, itd.