predstavnici dckbih na meunarodnoj konferenciji o bratimljenju 1

U periodu 25.-28.09. 2017. godine u Minsku (Bjelorusija) održana je Međunarodna konferencija o bratimljenju a koorganizatori su bili Crveni križ Bjelorusije i Norveški Crveni križ.

Budući da je Norveški Crveni križ preko organizacija Crvenog križa svojih distrikta imao (ili još uvijek ima) partnerske/pobratimske sporazume o suradnji sa organizacijama Crvenog križa/krsta u Bosni i Hercegovini (na razini županija/kantona, regija, Brčko distrikta BiH), to su na navedenu Konferenciju od ko-organizatora pozvani Crveni križ Brčko distrikta BiH, te Glavni tajnik DCK BiH gosp. Branko Leko.

Pod zajedničkom nazivom “Naučene lekcije” svrha Konferencije je bila razmjena iskustava stečenih u suradnji između ogranaka, izvlačenje lekcija iz prošlosti s ciljem poboljšanja suradnje te što boljeg odgovora na buduće izazove.

Konferencija je bila podijeljena po tematskim grupama:

1.) Postizanje rezultata: U ovom dijelu predstavljene su tematske grupacije: Kako identificirati i zadovoljiti humanitarne potrebe? (CK Hordland – CK Cipra); Jačanje pripremljenosti i djelovanja u katastrofama kao sastavnog dijela bratimljenja (CK Sogn i Fjordane – CK Brčko distrikta BiH); Bratimljenje i uzajamna podrška (CK Telemark – CK Skopje, Makedonija); Financiranje bratimljenja (CK Rogaland – CK Harghita, Rumunjska). Voditelj – panelist bio je gosp. Nemanja Zekić, koordinator za pripremu i odgovor na katastrofe Crvenog križa Brčko distrikta BiH, uz asistenciju tajnika gosp. Denisa Šehanovića.

2.) Od humanitarne pomoći do razvoja: U tematskim grupacijama: Faza dostavljanja pomoći, Je li humanitarna pomoć još uvijek potrebna u Europskom bratimljenju? Bratimljenje kao sredstvo za bolje uključivanje volontera - stečena iskustva su, pored predstavnika iz pet organizacija Crvenog križa iz norveških distrikta, prezentirali predstavnici organizacija Crvenog križa iz Bjelorusije, Moldavije, Gruzije i Latvije.

3.) Vidljivost i komunikacija: U temama pod nazivom: Kako dokumentirati rezultate i učiniti ih vidljivim? Digitalna era i komunikacija, Interno i vanjsko izvještavanje, te Preporuke iz evaluacije bratimljenja - uz četiri organizacije Crvenog križa iz norveških distrikta prezentatori su bili predstsavnici organizacija Cvenog križa iz Rusije, Bjelorusije, Litve i Moldavije.

Pored nacionalnih društava Crvenog križa navedenih u gornjim tematskim grupama na Konferenciji su sudjelovali i predstavnici MF DCK/CP, CK Danske, CK Italije, CK Francuske, CK Libana, CK Švedske i CK Švicarske, tj. ukupno preko devedeset sudionika iz sedamnaest zemalja.

Nakon prezentacija svih nacionalnih društava slijedile bi diskusije, prijedlozi, komentari, te je na kraju izražena zajednička zahvalnost Norveškom Crvenom križu koji je u posljednjih 15-20 godina pokazao liderstvo, odgovornost i najkonkretniju podršku svim nacionalnim društvima Crvenog križa koji su sudjelovali na Konferenciji.

Velika zahvalnost je iskazana i Crvenom križu Bjelorusije, domaćinu i ko-organizatoru Konferencije, kao i nacionalnim društvima Crvenog križa koji su imali svoje predstavnike na istoj, iako nisu direktni sudionici, odnosno akteri bratimljenja među ograncima/distriktima.

Tijekom održavanja Konferencije predstavnici DCK BiH su održali zajednički sastanak sa predstavnicama CK Makedonije, odnosno CK Skoplja (Ljiljana Ristevska) i CK Bitola (dr. Aleksandra Valkanovska), te predsjednikom Norveškog Crvenog križa gosp. Svenom Mollekleivem sa suradnicima i rukovodstvom CK Sogna i Fjordanea. Tom prilikom gosp. Mollekleiv je predstavio program u svojstvu kandidata za predsjednika MF DCK/CP (na izborima tijekom statutarnih sastanaka u Turskoj u studenom 2017. godine).

Predstavnici DCK BiH, kao i CK Makedonije su zahvalili Norveškom Crvenom križu na dugogodišnjoj i značajnoj podršci koja je pružana i još uvijek se pruža njihovim strukturama ocjenivši Program gosp. Svena Mollekleiva kao značajan i pozitivan iskorak u odnosu na sadašnje funkcioniranje MF DCK/CP (uz pretpostavku izbora na ovu značajnu dužnost).