sastanak mreze mladih crvenog kriza juzne evrope 6

Napulj, Italija, 28.09- 01.10.2017.

U razdoblju od 28.09. do 01.10.2017. godine u Napulju, Italija, održan je prvi sastanak Mreže mladih Crvenog križa Južne Evrope. Sastanak je organiziran od strane Crvenog križa Italije u želji da se okupe lideri mladih Nacionalnih društava Južne Evrope i Balkana kako bi aktivno učestvovali u razmjeni iskustava, ali i kreirali plan kako bolje i učinkovitije funkcionirati kao mreža u budućnosti.

Pomenutom sastanku prisustvovali su lideri mladih iz organizacija Crvenog križa Portugala, Monaka, Španije, Crne Gore, Rumunije, Bugarske i Italije. Osim predstavnika mladih iz ovih nacionalnih društava, sastanku su prisustvovali i:

• Jasmin Nikšić, ispred Evropskog koordinacijskog odbora mladih Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
• Bany Ibeth Egusquiza Diaz, ispred Centra za mediteransku suradnju
• Giuseppe Casella, saradnik za volontere i mlade u uredu Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za Evropu
• Gabriele Bellochi, Potpredsjednik Crvenog križa Italije i Predsjednik mladih Crvenog križa Italije
• Francesca Ligi, saradnik za međunarodnu suradnju mladih Crvenog križa Italije

Sastanak se održavao u prostorijama Crvenog križa Napulj a sadržavao je korisne teme koje su svi prisutni aktivno obrađivali. Najviše pažnje posvećeno je izazovima sa kojima se mladi susreću u ovom regionu, te na koji način ih prevazići. Također kroz interaktivnu radionicu se radilo na pronalaženju modela kako efikasnije raditi kao mreža i osnaživati aktuelne programe u kojima su najviše zastupljeni mladi volonteri.

Prisutni su skoristili priliku i da razgovaraju o predstojećim aktivnostima kao i o Generalnoj skupštini koja se održava u Antaliji, gdje je Jasmin Nikšić, ispred Evropskog koordinacijskog odbora mladih Crvenog križa i Crvenog polumjeseca upoznao učesnike o aktuelnim dešavanjima koja se odnose na pripreme za Generalnu skupštinu posebno kada se govori o zastupnicima mladih, kao i da će se u sklopu Generalne skupštine organizirati radionice za mlade i istakao da u periodu do održavanja skupštine Evropski koordinacioni odbor mladih zajedno sa Komisijom za mlade pokreću niz web seminara i Skype sastanak u cilju bolje pripremljenosti zastupnika mladih. Također je iskoristio priliku da g. Gabriele Belluchi-ju uruči zahvalnicu Crvenog križu Italije, a ispred Evropskog koordinacijskog tijela mladih za nesebičnu podršku i suradnju.

Jedan od zaključaka ovog sastanka je svakako da se više pažnje usmjeri na osnaživanje mladih kao lidera, posebnočlanstvo mladih u odborima i skupštinama Nacionalnih društava, kao i plan da se u skorije vrijeme počne sa organiziranjem jedinstvenih kampanja i aktivnosti na nivou ove mreže.