predsjednik meunarodnog centra za mir posjetio dckbih 1

Dana 06.10.2017. godine predsjednik Međunarodnog centra za mir gosp. Ibrahim Spahić posjetio je staro-novoobnovljeno sjedište Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) i čestitao glavnom tajniku gosp. Branku Leku na izvanrednom postignuću kao i ukupnom radui ulozi koju DCK BiH ima u obitelji Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Istaknuo je da je doprinos članova, aktivista i volontera aktivnostima Crvenog križa u našoj zemlji u svim okolnostima života nemjerljiv, te dodao: „Od posebnog je značaja naša višedecenijska suradnja i želim da u ime Međunarodnog centra za mir odam Vama lično i Predsjedništvu DCK BiH priznanje za vašu humanu misiju“.

Gosp. Leko se zahvalio na posjeti, na lijepim riječima i upućenim čestitkama, naglasivši da postoji opredjeljenost da se nastavi sa obnovom cijelog objekta što bi u budućnosti doprinijelo samoodrživosti organizacije, ali i dodatno podiglo imidž DCK BiH sa njegovom strukturom.

predsjednik meunarodnog centra za mir posjetio dckbih 2

Nakon zajedničkog obilaska novoobnovljenih prostorija, kao i prostor bivšeg kina „Sutjeska“, gosp. Spahić je poručio: „Obnovom ovoga prostora uz pomoć domaćih i međunarodnih donatora po prvi put se stiču uvjeti za unapređenjem edukativne i instruktivne aktivnosti vaše organizacije, stvaraju uvjeta za Informaciono-dokumentacioni centar, obrazovni centar,centar za obuke DCK BiH i Muzej DCK BiH, koje ima stoljetnu tradiciju“. Dodao je da bi bilo dragocjeno da ovaj Centar bude otvoren, posebno za domaće i međunarodne istraživače humanističkih nauka. Gosp. Spahić je naglasio potrebu da Međunarodni centar za mir i DCK BiH rade i ostvare suradnju na projektu „Mapiranje točaka mira dijalogom“ ili „Dijalogom do mira“.

Gosp. Leko je predložio da se prema Predsjedništvu DCK BiH uputi pismo namjere vezano za suradnju koja bi, nakon razmatranja, eventualnih primjedbi, dopuna,... i formalno bila potvrđena sporazumom/memorandumom, tj. da i inicijative iznesene tijekom same posjete budu razmotrene, odnosno prema mogućnosti i realizirane.