rdrt izvjestaj 3

Od 02. – 09. listopada 2017. godine Crveni krst Crne Gore bio je domaćin međunarodnog treninga, na kojem su učestvovali koordinatori za katastrofe iz 15 zemalja.

U proteklom periodu u organizaciji i uz prisustvo predstavnika Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) i Međunarodnog komiteta Crvenog križa (MKCK) održan je niz aktivnosti na uspostavljanju međunarodne suradnje u regiji sa akcentom na djelovanje u katastrofama. Prva aktivnost održala se u Zagrebu u Republici Hrvatskoj tokom svibnja 2017. godine. Na ovom sastanku predstavnici nacionalnih društava Crvenog križa iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Rumunije i Slovenije su usvojila dokument pod nazivom “Rezultati sastanka lidera nacionalnih društava Jugoistočne Evrope”, kao i okvir za saradnju pod nazivom “Susjedi pomažu prvi”.

U Sutomoru, Dom Solidarnosti u Crnoj Gori od 01. do 02. listopada 2017. formirana je i implementaciona grupa koja radi na kreiranju plana akcije i monitoringa implementiranja plana prema ranije dogovorenim koracima. 02. listopada 2017. godine, u Crnu Goru stigli su i službenici za katastrofe iz 15 zemalja koji su u period od 8 dana postali članovi regionalnog tima za djelovanje u nesrećama.

Od 02. – 09. 2017. godine održan je intenzivan trening tokom kojeg su obrađene slijedeće teme: priprema za katastrofe, odgovor na katastrofe, sklonište i zaštita, hrana i nutricione potrebe, zdravlje i sigurnost, psihosocijalna podrška, vodasanitacija i higijena (WASH), zagovaranje i zaštita, logistika, zaštita i sigurnost, mediji i komunikacije, zakonske regulative, procjena, planiranje, budžetiranje, monitoring i izvještavanje. 

Obuka je obuhvatala teorijski dio, terenske posjete, grupni rad i simulaciju.

Članovi regionalnih timova, nakon završene obuke, su na raspolaganju susjednim državama u slučaju nesreća kada je potrebna međunarodna pomoć.Obuci su prisustvovali predstavnici sljedećih nacionalnih društava: Albanije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Turske, Švajcarske, Srbije, Slovenije, Makedonje, Gruzije, Jermenije, Izraela, Crne Gore, uz iskusne predavače iz nacionalnih društava i MFDCKiCP i MKCK.

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine predstavljali su Službenici za djelovanje u katastrofama Admir Nurkić, Nemanja Zekić i Aleksandar Panić, a učešće je omogućeno uz podršku Švajcarskog Crvenog križa. Kao najznačajnije istakli suveliko znanje koje su stekli tokom treninga i ostvarene kontakte sa kolegama iz drugih nacionalnih društava sa kojima će održati kontakte te iskoristiti svo stečeno znanje i kontakte kako bi unaprijedili rad našeg nacionalnog društva i svojih matičnih organizacija.

Cilj ovog sastanka je razmjena iskustava i znanja iz oblasti priprema i odgovora u nesrećama, kao i definisanje prioriteta djelovanja u narednom periodu.
Nebojša Medojević, delegat za pripremu za nesreće i krize u MFDCKiCP, Regionalna kancelarija za Evropu kaže: "Značaj ovog treninga je, prije svega, u ponovnoj aktivaciji i jačanju tima, kroz osposobljavanje novih članova nakon višegodišnje pauze. Važno je što smo realizacijom obuke obnovili koncept regionalne pripremljenosti, sa akcentom na brzu stručnu i tehničku pomoć susjednih nacionalnih društava u slučaju nesreća, kroz jedinstven sistem obuke i usaglašenih procedura za traženje i primanje pomoći, koristeći kapacitete Međunarodnog Crvenog krsta" – prenosi CKCG na službenim stranicama.

Regionalnom timu MFDCKiCP se nakon uspješno završene obuke priključilo 32 novih članova iz 15 nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koji će dalje doprinositi regionalnoj pripremljenosti za odgovor na nesreće.