ambasada republike turske u bih 2

Na inicijativu gosp. Halila Ümita Cemaloğlu, savjetnika i zamjenika šefa misije Ambasade Republike Turske u BiH dana 12.10.2017. godine je održan sastanak u sjedištu DCK BiH, na kome su ispred DCK BiH prisustvovali gosp. Branko Leko, glavni tajnik i g-đica Žaklina Ninković, koordinator za međunarodnu suradnju i asistent glavnog tajnika.

Tom prilikom je gosp. Leko predstavio mjesto i ulogu DCK BiH kao vodećeg iz sfere humanitarnih organizacija u BiH osnovanog Odlukom Vijeća ministara BiH, posebno u svjetlu njegove uloge pomoćnog tijela Vladi BiH na humanitarnom polju, sa javnim ovlaštenjima preciziranim u Zakonu o DCK BiH. Pri tome je istakao dobru suradnju sa resornim Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. Takođe je predstavio ulogu DCK BiH na međunarodnom planu, naglasivši dobru partnersku suradnju sa komponentama Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a posebno suradnju sa Društvom Turskog Crvenog polumjeseca, sa kojim je potpisan i Memorandum o razumijevanju za implementaciju projekata. Istaknuta je, kao posebna aktivnost od značaja za DCK BiH, podrška sestrinskih nacionalnih društava u okruženju i šire obnovi zgrade DCK BiH – nacionalnog spomenika kulture, te su navedeni brojni sastanci u Pokretu na kojima su predstavnici DCK BiH lobirali za podršku međunarodnih i domaćih donatora njenoj obnovi i preseljenju Stručne službe u svoje istorijsko sjedište.

Tom prilikom takođe se razgovaralo i o predstojećim Statutarnim sastancima Pokreta (Vijeće delegata i Generalna skupština Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u studenom 2017. godine u Antaliji), gdje će takođe učestvovati predstavnici DCK BiH, kao i skoro potvrđenoj kandidaturi da DCK BiH bude domaćin naredne Mediteranske konferencije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 2019. godine.

Gosp. Halil Ümit Cemaloğlu je čestitao DCK BiH na aktivnostima koje provodi njegova cjelokupna struktura, te je potvrdio opredijeljenost Ambasade Republike Turske u BiH za jačanje saradnje sa Društvom CK BiH u narednom periodu. Gosp. Branko Leko je tokom posjete najavio izradu idejnog projekta obnove cijelog sjedišta DCK BiH, naglasivši da se za neku od narednih faza obnove očekuje i nova podrška koja je najavljena od strane Društva Turskog Crvenog polumjeseca tokom posjete visoke delegacije DCK BiH upriličene Ankari kolovoza ove godine.