simulaciono pokazna vjezba 12

U subotu, 14.10.2017. godine, u 11:00 sati u Ključu (Alina luka) Crveni križ Federacije BiH sa svojom strukturom i partnerima izveo je simulaciono-pokaznu vježbu naziva "Zbrinjavanje povrijeđenih nakon zemljotresa. Domaćin vježbe bio je Crveni križ općine Ključ, uz podršku Crvenog križa Unsko-sanskog kantona i gradske i općinskih organizacija Crvenog križa na području ovog kantona.

Simulaciono-pokazna vježba organizirana je povodom obilježavanja 13. listopada, Svjetskog dana smanjenja rizika od katastrofa.

Učešće na smotri uzeli su kantonalni timovi Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa, kao i Crveni krst/križ Brčko Distrikta BiH, te Civilna zaštita općine Ključ, Vatrogasna jedinica općine Ključ, Policijska stanica Ključ, J.U. Dom zdravlja Ključ, Kajak Kanu klub Ključ i Gorska služba spašavanja stanica Bihać. U ovom događaju učestvovalo je 150 osoba, uposlenika i volontera u strukturi Crvenog križa, te partnerskih službi.

Simulaciono-pokaznom vježnom Crveni križ, civilna zaštita i ostali partneri u sistemu zaštite i spašavanja demonstrirali su pripravnost i spremnost svojih timova da odgovore na neku od prirodnih i drugih nesreća.

Prije početka vježbe upriličena je smotra, a timovi su formirani u skladu sa svojim zadacima: prva pomoć, psiho-socijalna podrška, Služba traženja, logistika, evakuacija unesrećenih, realistički prikaz povreda, stanja i oboljenja, hitna medicinska pomoć, civilna zaštita, vatrogasci i policija.

Nakon izvršene smotre, prisutnima se obratio Namik Hodžić, rukovodilac Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH, koji je timove proglasio spremnim za vježbu. On se osvrnuo na napredak koje su organizacije u strukturi Crvenog križa Federacije BiH postigle u ovoj oblasti kroz učešće u različitim međunarodnim vježbama, zadatke koje Crveni križ obavlja u sistemu zaštite i spašavanja, kao i do sad postignutu opremljenost kantonalnih timova i višenamjenskih terenskih ekipa i jedinica.

Prisutnima se obratio i g-din Husein Kličić, potpredsjednik Društva Crvenog krsta/križa BiH.

Tokom izvođenja vježbe, svi timovi Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH i partneri pokazali su zavidnu spremnost i visok nivo suradnje.