godisnji sastanak platforme o migracijama u oblasti mediterana 1

Centar za suradnju u oblasti Mediterana (CCM) je u razdoblju od 17-19.10.2017. godine u Barseloni organizirao Godišnji sastanak Platforme o migracijama nacionalnih društava Mediterana. U koordinaciji sa Međunarodnom federacijom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, CCM nastoji da promoviše Paltformu da bi podržao dijalog i koordinaciju među nacionalnim društvima Mediterana, u svrhu jačanja akcije nacionalnih društava na regionalnom nivou.

Godišnjem sastanku 2017. godine su prisustvovali predstavnici 14 nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Egipat, Hrvatska, Italija, Liban, Libija, Malta, Maroko, Monako, Sirija, Španija, Turska), Sekretarijata iz Ženeve kao i Zone za Evropu i Zone za Sjevernu Afriku i Bliski Istok Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, MKCK Ženeva, Evropskog koordinacionog odbora mladih i Kancelarije Crvenog križa pri EU iz Brisela. Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) prisustvovali su gosp. Branko Leko, glavni tajnik i g-đica Žaklina Ninković, koordinator za međunarodnu suradnju i asistent glavnog tajnika, a predstavnik Evropskog koordinacionog odbora mladih bio je gosp. Jasmin Nikšić.

Prije početka Godišnjeg sastanka Platforme o migracijama održan je Godišnji sastanak mreže za borbu protiv trgovine ljudima evropskih nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i Okrugli sto na kome je predstavljen višeslojni problem organizovanog kriminala kroz trgovinu ljudima.

Na Godišnjem sastanku Platforme o migracijama, koji je zvanično otvorio gosp. Francesco Rocca, potpredsjednik Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i predsjednik Italijanskog Crvenog križa, kroz panele i radne grupe razgovaralo se o sljedećim temama: trgovina ljudima, socijalna inkluzija i zagovaranje, a sve u kontekstu stalnog rastućeg fenomena migracija.

Koraci za akciju, koji su tom prilikom identifikovani, će takođe poslužiti kao podloga za narednu Mediteransku konferenciju koja će se održati u Bosni i Hercegovini 2019. godine.

Sastanak sa čelnicima CCM

Tokom Platforme o migracijama održan je sastanak predstavnika DCK BiH sa predstavnicima Upravnog odbora Mediteranske konferencije, gdje je sa najvišeg nivoa potvrđeno domaćinstvo DCK BiH narednoj Mediteranskoj konferenciji 2019. godine kao i sastanku mladih, te je dogovorena tehnička posjeta kolega iz CCM-a u decembru 2017. godine u svrhu početka priprema za ovaj značajan događaj. Čestitke za domaćinstvo DCK BiH je, pored predsjednika Upravnog odbora gosp. Huan Manuel Suarez del Toro Rivera i potpredsjednice g-đe Marte Corachan, uputio i potpredsjednik Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i predsjednik Italijanskog Crvenog križa gosp. Francesco Rocca.