sastanak sa ambasadorom drzave palestine u bih

Dana 25.10.2017. godine je u sjedištu DCK BiH u Sarajevu održan sastanak Nj.E. Rezeqa Namoore, ambasadora Države Palestine u BiH sa suradnicom i predstavnika DCK BiH gosp. Branka Leka, glavnog tajnika DCK BiH i g-đice Žakline Ninković, koordinatora za međunarodnu suradnju i asistenta glavnog tajnika.

Nj.E. Rezeqa Namoore je na sastanku prije svega istakao prijateljske odnose koje Država Palestina i Bosna i Hercegovina njeguju već dugi niz godina, što je preraslo u tradicionalno prijateljstvo naroda ove dvije države. Imajući u vidu važnost rada nacionalnih društava kao pomoćnih tijela vlastima na humanitarnom polju, Nj.E. ambasador je posebno izrazio želju za razvijanjem i jačanjem suradnje između Društva Crvenog polumjeseca Palestine i DCK BiH, naglasivši pri tome obaveze država da podržavaju rad nacionalnih društava. Tom prilikom je predložio posjetu predstavnika Društva Crvenog polumjeseca Palestine Društvu CK BiH u proljeće 2018. godine.

Gosp. Branko Leko je naglasio važnost međunarodne suradnje DCK BiH sa komponentama Pokreta i drugim akterima na međunarodnom planu te je predstavio neke od aktivnosti DCK BiH u ovom segmentu rada, navodeći brojne aktivnosti koje je DCK BiH provelo za vrijeme i nakon katastrofalnih poplava 2014. godine zahvaljujući sredstvima prikupljenim na osnovu međunarodnog apela na koji su se odazvali i međunarodni i domaći partneri, suradnici i donatori. Posebno je naveo da će DCK BiH biti domaćin naredne Mediteranske konferencije nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog Polumjeseca 2019. godine, na kojoj će učestvovati i predstavnici Društva Crvenog polumjeseca Palestine, sa kojima su ostvareni inicijalni kontakti tokom prethodnih sastanaka održanih u okviru Pokreta (Statutarni sastanci, Mediteranska konferencija i drugi). Glavni tajnik DCK BiH je takođe istakao podršku međunarodnih i domaćih donatora, kao i veliku podršku iskazanu solidarnost sestrinskih nacionalnih društava u obnovi sjedišta DCK BiH, te je ukratko izložio dosadašnje aktivnosti na obnovi zgrade DCK BiH, te vraćanju njene uloge i značaja za stanovništvo kao edukativnog, zdravstvenog i kulturnog centra.

Prilikom posjete razgovaralo se i o predstojećim Statutarnim sastancima Pokreta (Vijeće delegata i Generalna skupština Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u studenom 2017. godine u Antaliji), gdje će takođe učestvovati predstavnici DCK BiH.

Nj.E. Rezeqa Namoor, zahvaljujući se na srdačnom i prijateljskom razgovoru, potvrdio je opredijeljenost za pružanje simbolične podrške u svrhu nastavka obnove preostalog dijela povijesnog sjedišta DCK BiH, kako bi se i na taj način iskazala solidarnost i trajno prijateljstvo dvije države i dva sestrinska nacionalna društva.