sastanak sa savjetnicom ambasade nr kine u bih

G-đa Zhou Yan, zamjenica šefa misije Ambasade Narodne Republike Kine u BiH sa suradnikom je dana 27.10.2017. godine posjetila DCK BiH. Na sastanku koji je tom prilikom održan u sjedištu DCK BiH su ispred DCK BiH prisustvovali gosp. Branko Leko, glavni tajnik i g-đica Žaklina Ninković, koordinator za međunarodnu suradnju i asistent glavnog tajnika.

G-đa Zhou Yan se zahvalila na prijemu i posebno istakla dobru suradnju ostvarenu sa Društvom CK BiH, navodeći podršku aktivnostima koje provodi njegova struktura, posebno kada je u pitanju podrška radu javnih kuhinja (prvenstveno Kuhinje Crvenog križa kantona Sarajevo), te je potvrdila opredijeljenost Ambasade Narodne Republike Kine u BiH za jačanje suradnje sa DCK BiH u narednom periodu. Takođe je predložila posjetu predstavnika DCK BiH Društvu Crvenog križa Kine u proljeće 2018. godine, gdje bi se na bilateralnoj osnovi osnažila suradnja dva sestrinska nacionalna društva.

Gosp. Leko je predstavio uspješnu suradnju ostvarenu sa Ambasadom Narodne Republike Kine u BiH još u prethodnom mandatu glavnog tajnika (omogućavanje sudjelovanja djelatnika i volontera DCK BiH na organizovanom jednomjesečnog treningu na temu djelovanje u katastrofama od strane Društva Crvenog križa Kine, kao i drugim treninzima u Narodnoj Republici Kini za koje je sve troškove učešća predstavnika DCK BiH pokrivala ova Ambasada), uz želju za intenziviranjem suradnje na dobrobit cijele strukture DCK BiH. Kao posebnu aktivnost od značaja za DCK BiH istakao je obnovu dijela zgrade DCK BiH – nacionalnog spomenika kulture i preseljenje Stručne službe u svoje istorijsko sjedište, te su navedeni brojni sastanci u Pokretu na kojima su predstavnici DCK BiH lobirali za podršku sestrinskih nacionalnih društava u okruženju i šire, te međunarodnih i domaćih donatora njenoj potpunoj obnovi i vraćanju u funkciju edukativnog, zdravstvenog i kulturnog središta.

Tom prilikom takođe se razgovaralo i o predstojećim Statutarnim sastancima Pokreta (Vijeće delegata i Generalna skupština Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u studenom 2017. godine u Antaliji), gdje će takođe učestvovati predstavnici DCK BiH.