statutarni sastanci pokreta 6

U razdoblju od 05. do 11. studenog, u Turskoj se održavaju Statutarni sastanci Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Ovi Statutarni sastanci okupljaju svih 190 Nacionalnih društava, Međunarodnu Federaciju društava Crvenog križa i Crvenog polumejseca (MFDCKiCP) i Međunarodni komitet Crvenog križa (MKCK).

Na Statutarnim sastancima zasjedaju 2 tijela Pokreta: Generalna skupština MFDCKiCP najveći organ odlučivanja za 190 članova, te Vijeće delegata - tijelo koje uključuje i MKCK, a koje će raspravljati aktuelnoj problematici u cijelom Pokretu.

Pored izbora novog predjednika, podpredsjednika i upravnog odbora MFDCKiCP, tema ovih sastanaka biti će migracije - priritetiziranje sigurnosti i pomoći, nukearno naoružanje - napori u njegovoj eliminaciji, te zdravstvo sa naglaskom na mentalnom zdravlju i psiho-socijalnim potrebama.

Delagaciju BiH ove godine čine predsjednik DCK BiH Rajko Lazić, glavni tajnik DCK BiH Branko Leko, koordinator za međunarodnu suradnju i asistent glavnog tajnika DCKBiH Žaklina Ninković, glavni tajnik CK FBiH Namik Hodžić i član Koordinacionog tijela mladih DCK BiH Haris Magrdžija.

G-din Fracesco Rocca je izabran za novog predsjednika MFDCKiCP za naredni četvorogodišnji period. On je dobio najveći broj glasava u prvom krugu glasanja tokom prvog dana 21. Generalne skupštine MFDCKiCP. Za njegove potpredsjednike su izabrani Abdoul Azize Diallo (Senegal), Miguel Angel Villarroel Sierraalta (Venecuela), Chen Zhu (Kina) i Kerem Kinik (Turska).

U svom obraćanju nakon izbora, predsjednik Rocca je rekao: "Jedna od prvih stvari na koju ću se fokusirati jesu pitanja integriteta u okviru naše mreže. Mi to dugujemo našim volonterima koji rizikuju svoje živote svakog dana. Mi to dugujemo zajednicama koje očekuju našu podršku, kad im niko drugi ne može pomoći. I mi to dugujemo ljudima širom svijeta koji posmatraju Crveni križ i Crveni polumjesec kao simbol nade."