dvadeseta godisnjica od potpisivanja otavske konvencije

Povodom obilježavanja dvadesete godišnjice od potpisivanje Otavske konvencije - Konvencije o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i transporta protivpješadijskih mina, (03.12.1997.godine - 03.12.2017.godine) Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCKBiH) u suradnji sa Centrom za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) je organiziralo konferenciju za štampu sa ciljem predstavljanja rezultata u ispunjavanju obaveza iz Otavske konvencije i rezultata aktivnosti Crvenog križa u protuminskoj akciji od 1996. do 2017.godine.

Na konferenciji za štampu novinarima su se obratili g-din Saša Obradović, direktor BHMAC-a; g-din Branko Leko, glavni tajnik DCKBiH; g-din Namik Hodžić, generalni sekretar CKFBiH i g-đa Snježana Kovač, koordinator za program upozoravanja na opasnost od mina CKRS.

Problem postojanja mina u svijetu trenutno pogađa 68 zemalja, među kojima jedno od vodećih mjesta zauzima Bosna i Hercegovina. Pored masovnog stradanja i ranjavanja civilnog stanovništva, problem postojanja zaostalih mina direktno utiče i na ekonomski razvoj zemlje koja je bila zahvaćena ratom.

Bosna i Hercegovina je minama najzagađenija zemlja u Evropi. Prema podacima BHMAC-a veličina minski sumnjive površine u BiH iznosi 1.091 km2 ili 2,2% u odnosu na ukupnu površinu BiH. Opća procjena uticaja mina/eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata u 129 opština u BiH je identificirala 1.398 ugroženih zajednica pod uticajem mina/eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Od kraja rata do studenog 2017. godine mine su uzrokovale stradanje 1.755 ljudi, od čega 613 sa smrtnim ishodom.

Organizacija Crvenog križa već 20 godina kontinuirano provodi aktivnosti na upozoravanju na opasnost od mina i postigla je značajne rezultate .U punoj suradnji sa BHMAC-om i uz tehničku i financijsku podršku MKCK, aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina su sprovedene u brojnim minama ugroženim zajednicama.

Izdvajamo najznačajnije aktivnosti/rezultate:

- Širom BiH postavljamo znakove hitnog obilježavanja minski sumnjivih površina, bilborde sa mapama minskih polja, znakove zabrane kretanja te trajne minske ograde.

- Do sada smo postavili 13 igrališta za djecu na sigurnim površinama u ugroženim zajednicama.

- Svake godine na svim nivoima organiziranja struktura DCKBiH realizira natjecanja „Misli Mine“ za učenike osnovnih škola, koja okupe blizu 25.000 djece u čitavoj BiH.

- Intenzivno radimo na edukaciji i podizanju svijesti o opasnostima od mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata ciljnih grupa, kao što su učenici, poljoprivrednici, lokalno stanovništvo, povratnici, lovci, ribolovci, šumski radnici, skupljači drva i bilja, vatrogasci, planinari i drugi.

- Štampamo i dijelimo adekvatan promidžbeni materijal prilagođen ciljnim grupama.

- Svake godine učestvujemo u obilježavanju 04. travnja Svjetskog dana borbe protiv mina.

- U prosincu obilježavamo našu tradicionalnu aktivnost Tjedan upozoravanja na opasnost od mina uz brojne aktivnosti sa djecom i omladinom.

- Prikupljamo podatke o žrtvama mina i pomažemo žrtvama mina.