posjeta delegacije centra za saradnju 1

U razdoblju od 12-14.12.2017. godine u posjeti Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) je boravila delegacija Centra za suradnju u oblasti Mediterana sa sjedištem u Barseloni (CCM) u sastavu potpredsjednik g-đa Marta Corachan, v.d. šefa Kancelarije g-đa Ariana Potrafki i službenik za mlade g-đica Bany Egúsquiza Diaz.

Cilj posjete je bio održati prvi u nizu pripremnih sastanaka za organizovanje 13. Mediteranske konferencije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i Mediteranskog sastanka mladih, čiji će domaćin biti DCK BiH a koji će se održati okvirno u drugoj polovini svibnja 2019. godine u Sarajevu. Sudionicima Konferencije će biti delegacije 26 sestrinskih nacionalnih društava iz oblasti Mediterana; Stalna komisija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, MFDCKiCP i MKCK će sudjelovati kao konsultanti.

Ispred DCK BiH na radnom sastanku održanom sa delegacijom CCM-a dana 13.12.2017. godine u sjedištu DCK BiH prisustvovali su predsjednik gosp. Rajko Lazić, glavni tajnik gosp. Branko Leko, financijski menadžer g-đica Azra Bričić i koordinator za međunarodnu suradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković. U drugom dijelu sastanka delegaciji DCK BiH se pridružio i gosp. Jasmin Nikšić, član Evropskog koordinacionog odbora mladih.

Na početku sastanka predsjednik i glavni tajnik DCK BiH su ukratko predstavili aktivnosti, donatore kao i postignute rezultate dosadašnjih faza obnove zgrade DCK BiH, nacionalnog spomenika, a plan za naredne faze obnove cijele zgrade je ukratko iznio tehnički konsultant DCK BiH gosp. Predrag Kožulj, dipl.ing. građevine. Tokom sastanka upriličen je i obilazak zgrade DCK BiH. Predstavnice CCM-a su čestitale na preseljenju DCK BiH u njegovo povijesno sjedište i potvrdile da to može da posluži kao izuzetan primjer odličnog rezultata, koji je postignut zahvaljujući prvenstveno jedinstvu i zajedničkom djelovanju u okviru organizacije.

Potom su na cjelodnevnom sastanku razmotrena logistička i tehnička pitanja (organizacioni aspekti, vidljivost, komunikacije, tehnički materijal, dnevni red i dr.), a u narednom periodu su obavljene posjete kongresnim centrima– potencijalnim mjestima održavanja Konferencije - na tri lokacije.

Tokom posjete je dogovoreno da će u što skorije vrijeme biti urađen plan akcije cjelokupne pripreme, te da će 2018. godina biti iskorištena za potpisivanje protokola, definiranje dnevnog reda Konferencije, definiranje metodologije Mediteranskog sastanka mladih, te da će pozivi uz dnevni red biti proslijeđeni prije kraja 2018. godine. Ishod Mediteranske konferencije i Mediteranskog sastanka mladih će u formi Deklaracije i Izjave mladih biti dostavljeni na 33. Međunarodnu konferenciju koja se održava krajem 2019. godine u Ženevi.