sastanak sa predstavnicima unhcr u bih 1

U sjedištu DCK BiH u Sarajevu je dana 20.12.2017. godine održan sastanak sa predstavnicima Regionalnog predstavništva UNHCR-a za jugoistočnu Europu gosp. Olivierom Mouquet-om, rukovodiocem operacija UNHCR-a za BiH i gosp. Darkom Sučićem, suradnikom na kontroli projekata.

Sastanku su, ispred DCK BiH prisustvovali potpredsjednik gosp. Husein Kličić i glavni tajnik gosp. Branko Leko (prisustvo u prvom dijelu sastanka) i koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković.

Tom prilikom potpisan je Protokol kojim je DCK BiH prepoznato kao stručni partner i kojim je formalno ozvaničena predaja određenog inventara i opreme Društvu Crvenog krsta/križa BiH da ima na raspolaganju za raseljene i najranjivije kategorije stanovništva u svom djelovanju u slučaju elementarnih, kao i katastrofa uzrokovanih dejstvom čovjeka.

Imajući u vidu da je dio inventara donacija Vlade Japana na sastanku je predloženo da se, s obzirom na nastupajuće praznike, svečanost povodom primopredaje održi krajem januara 2018. godine (30. ili 31. siječnja) na koju bi se pozvali predstavnici Ambasade Japana u BiH, kao i donatori i suradnici, i tom prilikom istakla suradnja dvije partnerske organizacije, UNHCR-a i DCK BiH.