posjeta ambasadi drzave palestine u bih 4

Na poziv Nj.E. Rezeqa Namoore ambasadora Države Palestine u BiH, dana 07.02.2018. godine upriličena je posjeta delegacije Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) Ambasadi Države Palestine u Sarajevu.

Na sastanku su ispred DCK BiH prisustvovali predsjednik mr Rajko Lazić, glavni tajnik gosp. Branko Leko i koordinator za međunarodnu suradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković.

Tokom sastanka je potvrđena želja da se prijateljstvo i suradnja između naroda Države Palestine i Bosne i Hercegovine, koji se tradicionalno njeguju i odvijaju posebno na obrazovnom i kulturnom planu, prodube i osnaže kroz suradnju nacionalnih društava Crvenog polumjeseca Palestine i DCK BiH. U tom smislu Nj.E. ambasador Države Palestine u BiH je iskazao poštovanje prema nacionalnim društvima Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, koja svoj rad baziraju na humanitarnim aktivnostima i ponudio pomoć u organizovanju posjete predstavnika DCK BiH Crvenom polumjesecu Palestine, sa ciljem potpisivanja Memoranduma o razumijevanju, koji će u narednom periodu prerasti u partnerski Sporazum o suradnji između dva sestrinska nacionalna društva.

Takođe su predstavnici DCK BiH spomenuli domaćinstvo 13. Mediteranskoj konferenciji, koja će se u proljeće 2019. godine održati u Sarajevu, te suradnju koja je kroz Upravni odbor Mediteranske konferencije već uspostavljena sa drugim nacionalnim društvima u čemu participira kao jedan od članova Upravnog odbora Crveni polumjesec Palestine.