delegacija dck bih sa seficom kabineta ministrice za ljudska prava i izbjeglice bih 1

Dana 19.02.2018. godine u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH u Sarajevu održan je sastanak delegacije Društva Crvenog krsta/križa BiH (DCK BiH) sa g-đom Ninom Mišković, šefom kabineta ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH g-đe Semihe Borovac, koja je u isto vrijeme u ime predsjedatelja Vijeća ministara BiH bila domaćin Delegaciji Odbora za vanjske poslove Hrvatskoga sabora.

Ispred strukture DCK BiH sastanku su prisustvovali predsjednik DCK BiH mr Rajko Lazić, potpredsjednik gosp. Zdravko Mioč, glavni tajnik DCK BiH gosp. Branko Leko, generalni sekretar CK FBiH gosp. Namik Hodžić i kordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika DCK BiH g-đica Žaklina Ninković.

Na sastanku se razgovaralo o sljedećim temama:
1) Domaćinstvo DCK BiH 13. Mediteranskoj konferenciji društava CKiCP 2019. godine
2) Obnova zgrade DCK BiH
3) Aktivnosti vezano za povrat imovine DCK BiH u Republici Hrvatskoj (Lozica kod Dubrovnika)
4) Plan aktivnosti na izradi izmjena i dopuna Zakona o Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine
5) Plan aktivnosti vezano za odgovor na migrantsku krizu (problemi vezani za azilante…)
6) Informacija o aktivnostima na prijenosu baze podataka o nestalim osobama iz Bosne i Hercegovine sa MKCK na DCK BiH
7) Informacija o financijskom stanju u DCK BiH
8) Informacija o aktivnostima na izradi Razvojnog plana DCK

Nakon što je delegacija DCK BiH po svakoj od navedenih tema iznijela veoma detaljne informacije dogovoreno je da se upute posebni dopisi – ovisno od teme na: Vijeće ministara BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo inozemnih poslova BiH, te naravno Ministarstvo za ljudska prava i izbjegflice BiH – kao resorno ministarstvo za DCK BiH.

G-đa Nina Mišković se zahvalila na predočenim informacijama po pitanju aktivnosti DCK BiH, o kojima će biti informirana ministrica g-đa Semiha Borovac, te je potvrdila spremnost Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da pruži podršku u realizaciji aktivnosti DCK BiH, kao pomoćnog organa Vlade na humanitarnom polju.