Na inicijativu sjedišta Društva Crvenog krsta/križa BiH (DCK BiH) dana 23.02.2018. godine u Centru za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) održan je sastanak predstavnika strukture sa predstavnicima Centra za uklanjanje mina.

Ispred strukture DCK BiH sastanku su prisustvovali: g-din Branko Leko, glavni tajnik DCKBiH, g-đa Ivana Grujić, koordinator za programe i humanitarna pitanja DCKBiH, g-đa Snježana Kovač, koordinator za program upozoravanja na mine ispred CKRS i g-din Senadin Kumro, koordinator za program upozoravanja na opasnost od mina ispred CKFBiH. Ispred BHMAC-a sastanku su prisustvovali: g-din Saša Obradović, direktor, g-din Zdravko Jonjić, pomoćnik direktora za operacije, g-din Tarik Šerak, šef odsjeka za upravljanje PMA i g-đica Branka Vitković, viši samostalni referent za UM.

Cilj sastanka je bio informiranje BHMAC-a o planiranim aktivnostima strukture DCK BiH iz programa upozoravanja na opasnost od mina u 2018.godini. Na sastanku je naglašena dobra suradnja i potvrđena je puna podrška od strane BHMAC-a aktivnosti DCKBiH uz naglasak da je Crveni krst/križ u Bosni i Hercegovi prepoznat kao ključni akter aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina, organizacija sa izgrađenim kapacitetima i kontinuitetom djelovanja u ovoj oblasti.
G-din Obradović iskoristio je ovu priliku i upoznao je predstavnike strukture DCKBiH da je u pripremi organizacija donatorske konferencije koja će se održati povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv mina (travanj 2018).