Tijekom veljače i ožujka ove godine Stručna služba DCK BiH na čelu sa Glavnim tajnikom gosp. Brankom Lekom intezivno je vodila aktivnosti na pripremama za početak radova na obnovi južne fasade zgrade DCK BiH, nakon što je Predsjedništvo DCK BiH na Četrnaestoj sjednici održanoj 15.12.2017. godine u Sarajevu usvojilo Prijedlog Idejnog rješenja obnove zgrade DCK BiH u Sarajevu.

Glavni projekat “Obnova južne fasade zgrade Društva Crvenog krsta/križa BiH, Krančevićeva 2, Sarajevo” uradio je studio Urbing d.o.o Sarajevo tijekom mjeseca veljače 2018. godine.
Početkom mjeseca ožujka 2018. godine Federalnom ministarstvu kulture i športa – Zavodu za zaštitu spomenika upućena je Molba za odobrenje Glavnog projekta “Obnova južne fasade zgrade Društva Crvenog krsta/križa BiH, Kranjčevićeva 2, Sarajevo”, te je paralelno s time donesena Odluka o pokretanju konkurentskog postupka nabavke radova na obnovi južne fasade.

Dana 09.03.2018. godine od strane Federalnog ministarstva kulture i športa (Zavoda za zaštitu spomenika) izdana je Suglasnost na tekuće održavanje južne fasade objekta “Društvo Crvenog krsta/križa” u ul. Kranjčevićeva br. 2 u Sarajevu.

Po objavlenom pozivu za dostavljanje ponuda za izvođenje radova Povjerenstvo za Konkurentski zahtjev je između 3 (tri) dostavljene ponude kao najpovoljniju ocjenilo ponudu “Neimara d.o.o “ Sarajevo.
Dana 21.03.2018. godine direktor “Neimara d.o.o” Sarajevo gosp. Ramiz Mulaomerović i Glavni tajnik DCK BiH gosp. Branko Leko u sjedištu DCK BiH potpisali su Ugovor o izvođenju radova “Obnova južne fasade na zgradi Društva Crvenog krsta/križa BiH, Kranjčevićeva 2, u Sarajevu”.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 58.482,20 KM, a rok za izvođenje radova je 45 kalendarskih dana, počev od datuma uvođenja u posao.
Sredstva za ovu fazu obnove osigurana su od Švicarskog Crvenog križa u iznosu od 33.444,00 KM i ostatak od drugih nacionalnih društava u prigodi ceremonije otvaranja zgrade DCK BiH u Sarajevu u srpnju 2017. godine (Hrvatski Crveni križ, Crveni krst srbije, Crveni krst Crne Gore, Crveni krst Makedonije, Crveni krst Bugarske).

Izvođač radova radi na prikupljanju suglasnosti i dozvola za rad (dozvola za zaustavljanje prometa prilikom izvođenja radova i dr.), te pripremi stolarije o čemu je upućena Obavijest Federalnom ministarstvu kulture i športa Zavodu za zaštitu spomenika.