Na poziv Glavnog tajnika DCK BiH gosp. Branka Leke dana 22.ožujka 2018. godine u obilasku zgrade DCK BiH u Sarajevu, Kranjčevićeva 2 bio je gosp. Radoje Vidović, Predsjedatelj Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika skupa sa dipl. ing. arh. gosp. Adijem Ćorovićem, projekt koordinatorom Prve faze obnove zgrade DCK BiH – Nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine (Čišćenje i primarna konstruktivna zaštita i sanacija) realiziranoj tijekom 2014. godine.

Nakon što je gosp. Adi Ćorović ukratko predstavio aktivnosti koje su prethodile i tijek realizacije Prve Faze obnove, Glavni tajnik gosp. Branko Leko je, uz iskazanu zahvalnost Povjerenstvu za nacionalne spomenike koje je zgradu DCK BiH još 2009. godine proglasilo nacionalnim spomenikom, ukratko gosta upoznao o aktivnostima, donatorima i iznosima donacija u prethodne 3-4 godine što je dovelo do toga da je nakon 9.175 dana podstanarstva (12.05.1992. godine zgrada biva granatirana i zapaljena), dana 14.07.2017. godine upriličena svečanost u povodu preseljenja stručne službe i Predsjedništva DCK BiH u svoju djelom obnovljenu zgradu.

Ne govoreći o detaljima i kroza sve se što moralo proći u prethodnom periodu, dugogodišnjem podstanarstvu, skupim kirijama i neprimjerenim smještajnim uvjetima – izrazio je posebnu zahvalnost Predsjedništvu i Skupštini DCK BiH na podršci, donatorima na financijskoj podršci i povjerenju (veliki je broj donatora – uglavnom inozemnih), Povjerenstvu za očuvanje spomenika, Federalnom ministarstvu kulture i Športa –Zavodu za zaštitu spomenika, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, svima koji su na bilo koji način doprinijeli da se process obnove zgrade pokreni, te traje i dalje (skori početak radova na obnovi južne fasade zgrade).

Gosp. Radoje Vidović je, nakon obilaska, održanog sastanka i iznesenih planova za naredni period, u svoje ime i ime Povjerenstva za nacionalne spomenike izrazio zadivljenost i optimizam da će se započeti procesi obnove nastaviti, da će napokon i domaće institucije vlasti prepoznati više nego do sada, ne samo značaj ove zgrade, nego Crvenog križa/krsta u Bosni iHercegovini u uvjerenju da će –kada bude potpuno obnovljena zgrada znatno doprinijeti i samoodrživosti organizacije.

U tom kontekstu, a što je bio i direktni povod od strane Glavnog tajnika DCK BiH za poziv i predstavljanje ideja Predsjedatelju Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, zaključeno da će se iste dostaviti u pismenoj formi, a da će se od strane Povjerenstva za nacionalne spomenike nastojati maksimalno izići u susret (odobrenjima, stručnim savjetima, zagovaranju).