Dana 24.04.2018. godine u sjedištu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) u Sarajevu održan je sastanak sa predstavnicima nevladine organizacije Hilfswerk Austria International - sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.Ispred DCK BiH sastanku su prisustvovali glavni tajnik gosp. Branko Leko, finansijski menadžer g-đica Azra Bričić i koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković, a ispred Hilfswerk Austria International prisustvovale su direktor za Bosnu i Hercegovinu g-đa Suzana Jašarević i menadžer projekata g-đa Azema Avdušinović.

Ispred DCK BiH sastanku su prisustvovali glavni tajnik gosp. Branko Leko, finansijski menadžer g-đica Azra Bričić i koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković, a ispred Hilfswerk Austria International prisustvovale su direktor za Bosnu i Hercegovinu g-đa Suzana Jašarević i menadžer projekata g-đa Azema Avdušinović.

U razgovoru je iskazano obostrano zadovoljstvo zbog uspješne realizacije treće faze projekta obnove dijela enterijera na I spratu zgrade DCK BiH i nedavnog preseljenja Stručne službe DCK BiH u obnovljene prostorije u njegovom istorijskom sjedištu.

Na sastanku su razmijenjene informacije o trenutnim i planiranim aktivnostima DCK BiH i Hilfswerk Austria International u BiH, te je tom prilikom inicirana razmjena iskustava i suradnja u projektima od zajedničkog interesa kao i potpisivanje Memoranduma o suradnji.