7. kolovoza 2018, u sjedištu DCKBiH, održan je sastanak sa MKCK koordinatoricom za pitanja zaštite za Zapadni Balkan, gđom Naile Busemann. Pored gđe Busemann, ispred MKCK sastanku je prisustvovao i zamjenik šefa Delegacije MKCK, g. Elmir Camić i šefica odjela za zaštitu, gđica Silvana Pehar. Ispred DCKBiH sastanku je prisustvovao Glavni tajnik DCKBiH gosp. Branko Leko i koordinatorica Službe traženja Elvira Šišić.

Sastanak je organiziran s ciljem informiranja o tome šta MKCK uopšteno radi na polju migracija u Evropi, a posebno vezano za migrante koji se trenutno nalaze u Bosni i Hercegovini. Osim podrške u pružanju usluga obnavljanja obiteljskih veza za migrante, (gdje je to potrebno), MKCK se takođe uključuje u praćenje humanitarne situacije i pitanja za koja su migranti zabrinuti putem prikupljanja informacija iz prve ruke, kao i indirektno. Ovo uključuje pitanja kao što su uslovi boravka i tretman, pristup informacijama i mehanizme zaštite za migrante.