Sarajevo (MKCK) - Međunarodni dan nestalih u Bosni i Hercegovini je obilježen jednostavnim pitanjem: „Gdje je?“. Volonteri Društva Crvenog krsta/križa BiH i 18 udruženja porodica nestalih osoba podijelili su danas širom zemlje preko 3.500 tamnih balona označenim tim pitanjem. Baloni predstavljaju težak teret neizvjesnosti koji porodice nestalih prati kroz njihovu svakodnevnicu već preko 20 godina. Noseći iste, građani su imali priliku da izraze solidarnost sa porodicama, simbolično preuzimajući dio njihovog tereta. Povodom ovog dana su sinoć i neka značajna mjesta, kao što je sarajevska Vijećnica, bile osvijetljena pitanjem „Gdje je?“ kako bi se podsjetilo na potrebe i prava porodica nestalih osoba.

Prema evidenciji Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK), u Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za oko 6.700 osoba, a proces traženja je značajno usporen u zadnjem periodu. MKCK će u sljedećih pet godina pružiti dodatnu podršku za ubrzavanje procesa. „Naša strategija predviđa intenzivniju pretragu međunarodnih arhiva u potrazi za novim informacijama o lokacijama grobnica, pružanje psihosocijalne podrške porodicama nestalih, jačanje domaćih forenzičkih kapaciteta i druge aktivnosti,“ istakao je Željko Filipović, šef delegacije MKCK u Sarajevu.

Međutim, ubrzavanje procesa traženja te podrška porodicama zahtijeva iskrenu volju i zajednički napor, kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom regije. Po međunarodnom i domaćem pravu, porodice imaju pravo da saznaju šta se desilo sa njihovim nestalim članovima, a države krajnju odgovornost da ih podrže i daju im odgovore. „Svi uključeni akteri, a posebno vlasti u cijeloj regiji moraju pojačati svoje napore, jer trenutno stanje nije dovoljno kako bi se ispunile preuzete obaveze“, naglasio je Filipović.

Crveni krst/križ je od samog početka uključen u proces traženja, a posebnu pažnju posvećuje psihosocijalnoj podršci porodicama nestalih osoba. Samo u 2017. godini je preko 5.000 članova porodica imalo koristi od 16 takvih projekata. Kao neutralna i nezavisna organizacija, MKCK ima pristup međunarodnim arhivima i koristi ih kako bi pronašao informacije u humanitarnu svrhu pronalaska nestalih osoba. U posljednje dvije godine, je obrađeno preko 50.000 stranica dokumentacije vezanih za sukob u Bosni i Hercegovini, a relevantna saznanja predata su nadležnim vlastima za dalju analizu i potencijalnu akciju. Kao što pokazuju nedavna otkrića, dalja ulaganja u ove napore mogu donijeti značajne rezultate. MKCK će uskoro početi i sa finansijskom podrškom studentima drugog i trećeg ciklusa iz raznih naučnih disciplina, koji svoja istraživanja usmjeravaju na pitanje nestalih osoba.

Obilježavanju Međunarodnog dana nestalih u Sarajevu prisustvovali su i predstavnici udruženja nestalih osoba, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, Semiha Borovac i predsjedavajući Kolegija Instituta za nestale osobe BiH, Amor Mašović.