DHL (Grupacija Njemačke pošte) u saradnji sa UNDP-em implementira projekat GARD Priprema za slučaj katastrofe (Get Airport Ready for Disaster) u period od 24.- 28.09.2018. godine. Do sada je u svijetu održano oko 40 obuka ovog tipa te je obučeno preko 1000 osoba.


U našoj zemlji obuka je upriličena za 25 službenika aerodroma, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, vojske i drugih organa uprave te Društva Crvenog krsta/križa BiH.

Teoretski dio obuke se održava u Hotelu Hills dok je praktični dio na Medjunarodnom aerodromu Sarajevo.
U planu je da se uradi detaljna procjena kapaciteta i potreba aerodroma kako bi se sačinilo izvješće i plan akcije koji bi se primjenjivao u slučaju katastrofe.