Delegacija Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine u sastavu predsjednik gosp. Rajko Lazić, glavni tajnik gosp. Branko Leko i koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković učestvovali su na Godišnjem sastanku Mediteranske platforme Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca o migracijama, održanom u periodu od 25-27. septembra/rujna 2018. godine u Marrakech (Maroku).

Domaćin sastanka je bio Crveni polumjesec Maroka, a ko-organizatori su bili Međunarodna federacija društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) i Centar za saradnju u oblasti Mediterana Španskog Crvenog krsta/križa (CCM). Na sastanku su uzeli učešće predsjednici, generalni sekretari i osobe zadužene za migracije sljedećih Mediteranskih nacionalnih društava CK/CP: Albanije, Alžira, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Egipta, Grčke, Italije, Libana, Libije, Malte, Maroka, Monaka, Palestine, Srbije, Španije, Tunisa i Turske, kao i predstavnici MFDCKiCP (Sekretarijata u Ženevi, Regionalne kancelarije za Bliski Istok i Sjevernu Afriku i Regionalne kancelarije za Evropu), sjedišta MKCK u Ženevi i CCM-a iz Barselone. Ovaj Godišnji sastanak Platforme se fokusirao na praćenje obaveza nacionalnih društava CK/CP, napretka i izazova u domenima pomoći, zaštite i zagovaranja te je donešen prijedlog nacrta regionalnih obaveza u okviru priprema za održavanje 13. Mediteranske konferencije CK/CP 2019. godine.

Sastanak je bio prilika da se učesnici informišu i razmijene iskustva na regionalnom nivou kako bi se pripremili za uključivanje u debatu o humanitarnom odgovoru vezano za migracije koja će se voditi tokom naredne Mediteranske konferencije i dalje na 33. Međunarodnoj konferenciji 2019. godine.

Tokom Platforme delegacija DCK BiH je održala sastanke sa gosp. Javier Senentom, predsjednikom i gosp. Antoni Bruelom, generalnim koordinatorom Španskog CK sa saradnicima, te g-đom Déborah Rull, predstavnicom CCM-a po pitanju tekućih priprema DCK BiH za domaćinstvo 13. Mediteranske konferencije u aprilu 2019. godine u Bosni i Hercegovini, gdje je potvrđena bezrezervna podrška Društvu CK BiH, kao i sa g-đom Ameliom Marzal, šefom za međunarodnu saradnju i gosp. Diegom Carangio, višim stručnim saradnikom za programe za Afriku i Bliski Istok Italijanskog CK vezano za podršku aktivnostima DCK BiH u odgovoru na migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini.