Crveni krst Crne Gore je u razdoblju od 04. do 06.10.2018. godine organiziralo sastanak na temu socijalna inkluzija Roma. Sastanak se održao u Domu solidarnosti Crvenog krsta Crne Gore u Sutomoru te je, obzirom na prisustvo sudionika iz regiona i Evropske Unije, dobio internacionalni karakter.

Na sastanku su uzeli učešće predstavnici Nacionalnih Društava Crvenog krsta/križa Srbije, Albanije, Mađarske, Rumunije, Švedske, Italije i Bosne i Hercegovine. Nazočni su bili predstavnici Crvenog križa EU, te kancelarije Italijanskog Crvenog križa za područje Balkana.
Pored navedenih predstavnika Crvenog krsta/križa, bitnu ulogu su imali predstavnici Romskih udruženja u Crnoj Gori.

Na sastanku su razmjenjena iskustva i najbolje prakse u realiziranju projekata vezanih za Romsku populaciju. Svi prisutni su dobili priliku da izlažu te predstave projekte u svojim zemljama, a Romska udruženja su dobila priliku da iskažu svoje potrebe kao i da naglase dosadašnji rad i djelovanje iz svoga kuta gledanja.

G-din Nidal El Barekah je predstavio projekat koji je realiziralo Društvo Crvenog krsta/križa BiH u periodu između 2010-2015. godine uz podršku Crvenog krsta/križa Italije te je naglašeno da su učinuti koraci u radu sa Romima , ali da je zbog nedostatka sredstava u dva navrata projekat bio prekinut.