U periodu od 10-12.10.2018.godine u Moskvi, Rusija, u organizaciji Međunarodne Federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) – regionalne kancelarije za Evropu održan je Peti regionalni sastanak za komunikacije i prikupljanje sredstava. Ovi godišnji sastanci razmjene iskustava na temu komunikacija i prikupljanja sredstava su sastavni dio podrške koju MFDCKiCP pruža nacionalnim društvima sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta za ove dvije važne oblasti. Sastanak je realizovan kroz praktične zadatke, konkretne primjere, predstavljanje novih alata i metoda kroz koje su učesnici imali priliku da usavrše svoja znanja i vještine, kao i da razmjene iskustva sa kolegama iz drugih nacionalnih društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca. Sastanak je okupio 40 učesnika nacionalnih društava Centralne i Istočne Evrope, Centralne Azije i Južnog Kavkaza, sjedišta MFDCKiCP, Regionalne kancelarije za Evropu MFDCKiCP i sjedišta Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa. Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na sastanku su učetvovale Azra Bričić i Ivana Grujić.