U periodu od 15-18.10.2018. godine u posjeti Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) u Bihaću i Sarajevu boravile su predstavnice Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) g-đa Carmen Ferrer, šef operacija sjedišta u Ženevi i g-đa Henriett Koos, viši stručni saradnik za odgovor na katastrofe i krize Regionalne kancelarije za Evropu u Budimpešti.

Tom prilikom od 16-17.10.2018. godine održani su sastanci u Bihaću sa sljedećim predstavnicima DCK BiH: sekretarom CK Grada Bihaća, sekretarom CK USK, sekretarom CK Grada Mostara, koordinatorom CK FBiH, volonterima, te je upriličen obilazak centra u Borićima i Hotelu Sedri gdje su smještene izbjeglice/migranti.

Dana 18.10.2018. godine u Sarajevu su održani sljedeći sastanci: sastanak u sjedištu DCK BiH sa glavnim tajnikom DCK BiH sa saradnicima, na kojem su predstavljeni preliminarni rezulati posjete i procjene buduće podrške a što će biti prezentirano i u pismenoj formi; sastanak sa operativnim osobljem UNHCR-a, sastanak u Delegaciji MKCK u BiH sa koordinatorom za saradnju Pokreta i šefom Odjela za zaštitu, zatim sastanak sa šefom Kancelarije Švajcarskog CK u BiH i sastanak sa generalnim sekretarom CKFBiH sa saradnicima.

Cilj posjete je bio pregled stanja vezano za realizaciju operacije hitnog odgovora na trenutnu izbjegličku/migrantsku situaciju u BiH, kako bi se procijenili kapaciteti DCK BiH i predložio modalitet nastavka podrške od strane MFDCKiCP u narednom periodu na ublažavanju ljudske patnje tokom izbjegličke/migrantske krize u BiH.