Dana 29.10.2018. godine Italijanski Crveni križ uručio je Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine donaciju neprehrambenih artikala (pokretna kuhinja i odjevni artikli) namijenjenih za humanitarne svrhe.

Humanitarna pomoć od Italijanskog Crvenog križa se sastoji od:

• Pokretne kuhinje ‘Kaercher’ sa kuhinjskim predmetima procijenjene vrijednosti od 12.735,03 KM.
• Odjeće i obuće procijenjene vrijednosti od 25.607,68 KM.

Ukupna vrijednost donacije iznosi 38.342,71 KM.

U sklopu donacije dana 30-31.10.2018. godine volonteri Italijanskog Crvenog križa će u Bihaću izvršiti montažu pokretne kuhinje i obučiti volontere kako da je koriste. Pokretna kuhinja će se koristiti za pravljenje obroka za potrebe izbjeglica, migranata i lokalnog stanovništa na području Unsko-Sanskog kantona.

Zvanična primopredaja donacije upriličena je u sjedištu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Heregovine. Tom prilikom g-din Rajko Lazić, predsjednik Društva Crvenog krsta/križa BiH istakao je da je Društvo Crvenog krsta/križa BiH od strane države prepoznato kao nosilac humanitarnog rada i da je država Bosna i Hercegovina do sada doznačila 75.000 KM za pomoć izbjeglicama, migrantima što je nažalost nedovoljno. Menadžment Društva Crvenog ksta/križa BiH odlučio se zato na proaktivnu ulogu kako bi što bolje odgovorili na potrebe uslijed migrantske krize.

G-din Branko Leko, glavni tajnik Društva Crvenog krsta/križa BiH zahvalio se Nj.E Nikoli Minasiju, Ambasadoru Italije u BiH koji svojim današnjim prisustvom zvaničnoj primopredaji donacije daje podršku Društvu Crvenog krsta/križa BiH, Crvenom križu Italije ali i izbjeglicama i migrantima i lokalnom stanovništvu koje je u potrebi. Preko strukture Društva Crvenog krsta/križa BiH pomoć izbjeglicama i migrantima upućena je od strane Međunarodne Federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Švajcarskog Crvenog križa, Crvenog križa Hrvatske i Crvenog polumjeseca Ujedinjenih Arapskih Emirata. U toku je i priprema donacije Crvenog polumjeseca Turske. Hvala Italijanskom Crvenom križu koji je kroz ovu donaciju omogućio Društvu Crvenog krsta/križa BiH da, pored pomoći izbjeglicama i migrantima, pomogne dio lokalnog ugroženog stanovništva.

Nj.E Nikola Minasi, Ambasador Italije u BiH istakao je da „Ova donacija još jednom potvrđuje spremnost stanovništva Italije da pomogne stanovnuštvu Bosne i Hercegovine i izbjeglicama i migrantima koji su u stanju potrebe. Smatram da donacija dolazi u pravo vrijeme, prije zime, i da predstvalja jedan dio našeg nastojanja da ublažimo trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Želja mi je da ova donacija bude primjer dobre saradnje i dobrih rezultata i da podstakne i druge organizacije da daju svoj doprinos i pomoć“.

G-din Flavio Ciriaci, delegat za Balkan Italijanskog Crvenog križa rekao je: „Ova donacija je potvrda dugogodišnje saradnje i prijateljstva Crvenog krža Italije i Društva Crvenog krsta/križa BiH. Veoma cijenimo rad strukture Društva Crvenog krsta/križa BiH i pratimo situaciju na terenu i nadamo se da ćemo ovom donacijom i našim iskustvom i podrškom pomoći kolegama da ublaže patnju izbjeglica i migranata na njihovom putu“.