U periodu od 31.10.- 02.11.2018.godine u Lozenu, Bugarska, održan je sastanak koordinatora za pripremu i odgovor na katastrofe Jugoistočne Evrope. Na sastanku su učestvovali predstavnici iz sljedećih nacionalnih društava. Gruzija, Mađarska, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Izrael, Turska, Azerbejdžan, Rumunija, Bugarska, Austrija i Njemačka. Pored njih, na sastanku su učestvovali predstavnici Međunarodne Federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) kancelarije u Budimpešti iz raznih odjela, kao i predstavnik MFDCKiCP sekretarijata u Ženevi. Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na sastanku je učestvovao g-din Nemanja Zekić, VD koordinator za pripremu i odgovor na katastrofe.
Na sastanku su doneseni slijedeći zaključci:
- EFAS primjena i saradnja MFDCKiCP, radi bolje pripremljenosti i odgovora nacionalnih društava
EFAS (European flood awareness system) je alat EU koji se bavi predviđanjem mogućnosti pojavljivanja različitih vrsta poplava. To rade koristeći računarske modele, koji u obzir uzimaju istorijske podatke, hidrometeorološka predviđanja, kvalitet tla i ostalo. Na osnovu svojih nalaza, šalju notifikacije nacionalnim civilnim zaštitama, zemalja članica EU. MFDCKiCP ima u pripremu sporazum o saradnji sa EFAS-om, kako bi se notifikacije slale nacionalnim društvima Crvenog krsta/križa, uključujući i DCK BIH. Ove notifikacije bi bile za internu upotrebu, jer Crveni krst/križ u BiH nema ovlast za rano upozoravanje. Ipak, takve notifikacije mogu biti od velikog značaja u pripremu naših organizacija za nadolazeću poplavu. Više informacija o EFAS-u, možete pronaći na sljedećem linku https://www.efas.eu/

- Početak upotrebe GO platforme MFDCKiCP
GO platforma je novi način upravljanja informacijama sa terena koji uvodi MFDCKiCP na globalnom nivou. Dosadašnja platforma koja se koristi, DMIS će uskoro biti povučena sa mreže. U novoj platformi, postojaće prostor za svaku zemlju, gdje te zemlje trebaju upisivati odgovore Crvenog krsta/križa na vanredne situacije u zemlji, kao i o vanrednim situacijama u kojima nisu učestvovali. Cilj ove platforme je da se proces prikupljanja informacija uprosti, kako bi što veći broj korisnika mogao da radi na njenom punjenju.

- NDRT (nacionalni timovi za odgovor na katastrofe) – minimalni standardi
Na sastanku su predstavljeni minimalni standardi, koji trebaju biti sastavni dio NDRT obuka, koje treba svako ND da sprovodi. Trenutno su ti standardi u formi nacrta i kada budu finalizirani, biće dostavljeni nacionalnim društvima, kako bi ona mogla izgraditi vlastite planove i programe za obuku NDRT.

- Simulacija odgovora na poplave – BJR Makedonija
U trećoj sedmici novembra je planirana simulacija odgovora na poplave, koja će se odvijati u BJR Makedoniji. Učestvovaće ND koja su u opasnosti od poplava, kao i izabrani RDRT članovi. Konačni cilj je da MFDCKiCP napravi plan odgovora na poplave na nivou Evrope.

- CTP (Cash transfer program)
Međunarodni pokret Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca je trenutno na drugom mjestu u svijetu u pomoći distribuirane koristeći CTP. Ovakvi programi pružaju lakoću implementacije i niske troškove. Snažna preporuka MFDCKiCP je da se u budućnosti što više pomoći implementira koristeći CTP.

- Mobilizacija ljudskih resursa
Na osnovu povećanih potreba za odgovorom na katastrofe, MFDCKiCP je počeo sa procesom mobilisanja ljudskih resursa. U narednoj godini je planirana obuka 100 novih RDRT članova.