U suradnji sa Međunarodnom federacijom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (u daljem tekstu MFCKiCP) dana 08.12.2018. godine objavljen je hitni apel putem kojeg MFCKiCP i Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu DCKBiH) traže 3.300.000 švajcarskih franaka kako bi osigurali hranu za 9 mjeseci, te higijenu i druge artikle, uključujući ćebad i vreće za spavanje u narednih 12 mjeseci za oko 1.000 izbjeglica/migranata u dva prijemna centra u Bosni i Hercegovini.

"Zabrinuti smo da će, bez usaglašene akcije, migranti doživjeti humanitarnu katastrofu koja se u potpunosti može prevenirati. Međutim, ako sada reagujemo – a postupci o kojima razgovaramo su direktni i laki za postići – možemo osigurati zaštitu za migrante i za zajednice domaćeg stanovništva u potrebi. Ali sat otkucava, "rekao je regionalni direktor MFCKiCP za Evropu g-din Simon Missiri.

Trenutno DCKBiH uz podršku partnera iz Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (u daljem tekstu Pokreta), IOM-a i UNHCR-a priprema i dijeli hranu za oko 3.000 ljudi svakoga dana u četiri prijemna centa, ali su resursi i zalihe sa kojima raspolaže ograničeni. Osoblje i volonteri takođe distribuiraju toplu odjeću, vreće za spavanje i ćebad za migrante, od kojih velika većina stigne bez zimske gardarobe.
„DCKBiH sa svojom strukturom nema financijska i materijalna sredstva koja su nužna za adekvatan odgovor na migransku krizu. Očekujemo pomoć od sestrinskih nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i zahvaljujemo se svim članicama Pokreta na prepoznavanju potreba izbjeglica/migranata u BiH koje prevazilaze ovire odgovora DCKBiH i države Bosne i Hercegovine,“ rekao je g-din Branko Leko, glavni tajnik DCK BiH.

Mobilni timovi Crvenog križa će patrolirati u tranzitnim oblastima i radiće sa migrantima u tranzitu, širom BiH kako bi osigurali hranu, ćebad i tople napitke, kao i pružili prvu pomoć izbjeglicama/migrantima u područjima izvan prijemnih centara. Mobilni timovi takođe će širiti svijest o aktivnim minskim poljima da bi upozorili migrante o opasnostima od eksplozivnih ostataka zaostalih iz rata. Bosna i Hercegovina je zemlja koja je najzagađenija minama u Evropi.