Predstavnici Regionalne kancelarije za Evropu Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) g-đa Seval Guzelkilinc, šef tima za odgovor na katastrofe i krize, g-đica Henriett Koos, viši stručni saradnik za odgovor na katastrofe i krize i gosp. Goran Boljanović, viši stručni saradnik za nabavke u globalnim operacijama su u periodu od 11-13.02.2019. godine posjetili Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH). Tom prilikom su dana 11.02.2019. godine održani sastanci sa upravom i menadžmentom DCK BiH, kao i sastanak svih saradnika iz strukture DCK BiH zaduženih za provođenje aktivnosti u realizaciji Hitnog apela, glavnog tajnika DCKBiH i generalnog sekretara CKFBiH, sa ciljem usaglašavanja prioriteta i načina implementacije Hitnog apela u odgovoru na migracijsku krizu u Bosni i Hercegovini tokom 2019. godine, uključujući i predstavljanje procedura i smjernica za vršenje nabavki po standardima MFDCKiCP.

Takođe je dana 12.02.2019. godine održan sastanak sa predstavnicima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH g-đom Irmom Sadiković i gosp. Enesom Kaljancem, gdje se razgovaralo o trenutnim aktivnostima i podršci od strane ove partnerske organizacije te o produbljivanju saradnje između DCK BiH i IOM-a kroz potpisivanje Memoranduma o razumijevanju u nastavku realizacije operacije odgovora na migracijsku krizu u Bosni i Hercegovini.
Na kraju dvodnevne posjete predstavnika Regionalne kancelarije za Evropu MFDCKiCP dana 13.02.2019. godine upriličena je terenska posjeta Bihaću g-đe Seval Guzelkilinc i g-đice Henriett Koos, a gosp. Goran Boljanović je dana 13.02.2019. godine nastavio rad sa kontakt osobom za logistiku DCK BiH u Sarajevu.

U periodu od 18-21.02.2019. godine u radnoj posjeti Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine boravili su predstavnici Regionalne kancelarije za Evropu g-đica Henriett Koos, viši stručni saradnik za odgovor na katastrofe i krize i gosp. Ivan Usmiani, član Regionalnog tima za odgovor na katastrofe i krize (posjeta u trajanju od dvije sedmice). Tom prilikom nastavljeni su razgovori započeti prilikom prethodne posjete sa svim saradnicima iz strukture DCK BiH zaduženim za provođenje aktivnosti u realizaciji Hitnog apela, glavnim tajnikom DCKBiH i generalnim sekretarom CKFBiH, uz zajedničko određivanje prioritetnih aktivnosti vezano za realizaciju operacije Hitnog apela u odgovoru na migracijsku krizu u Bosni i Hercegovini tokom 2019. godine.

Koordinacijski sastanak komponenti Pokreta

Dana 21.02.2019. godine održan je Koordinacijski sastanak komponenti Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca koje rade u partnerstvu sa DCK Bosne i Hercegovine: Švajcarski Crveni krst/križ, Crveni polumjesec Ujedinjenih Arapskih Emirata, MFDCKiCP, MKCK, Italijanski Crveni krst/križ. Predstavnice Centra za saradnju u oblasti Mediterana i Španskog Crvenog krsta/križa su se pridružile Koordinacijskom sastanku, a predstavnici Kancelarije Društva Turskog Crvenog polumjeseca su uputili izvinjenje zbog nemogućnosti prisustva iz razloga neodložnih obaveza. Glavne teme o kojima se razgovaralo su bile pregled aktivnosti Hitnog apela MFDCKiCP i DCK BiH, mogućnosti podrške nacionalnih društava i predstavljanje informacija o pripremnim aktivnostima za domaćinstvo Društva CK BiH 2. sastanku mladih Mediterana i 13. Mediteranskoj konferenciji u periodu od 30.03-05.04.2019. godine u Sarajevu.

Tokom ove radne posjete ponovo je potvrđena strateška opredijeljenost Regionalne kancelarije MFDCKiCP za Evropu u nastavku pružanja sveobuhvatne podrške strukturi DCK BiH za dobrobit najugroženijih u Bosni i Hercegovini.