Dana 25.02.2019. godine u Sarajevu je održana Izborna Skupština Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCKBiH) novog mandatnog saziva (2019-2023.godine). Skupština je bila podijeljena u dva dijela, svečani dio i radni dio.

U svečanom dijelu su predsjednici Skupštine u prethodnom sazivu g-din Rade Draško i prim.dr Fadil Jahić članovima Predsjedništva DCKBIH u mandatnom razdoblju 2014-2018.godine, te glavnom tajniku g-dinu Branku Leki uručili najviše priznanje Skupštine Plaketu za „Za učešće i doprinos u radu Predsjedništva Društva Crvenog krsta/križa BiH u razdoblju 2014 –2018. godina i za razvoj organizacije“. Nakon toga je glavni tajnik g-din Leko sa svojim suradnicima prikazao prezentaciju „Kako smo obnavljali dom Crvenog križa“ navodeći faze obnove, proces koji je započet u proljeće 2014.godine i koji je rezultirao dijelom obnovljenom Zgradom u koju se sjedište DCKBiH svečano preselilo 14.07.2017.godine nakon 9.175 dana podstanarstva tokom kojih je preko 800.000 KM plaćeno za kiriju, a za obnovu dijela Zgrade utrošeno je 668.026,95 KM.

Zastupnicima/delegatima Skupštine DCKBiH obratili su se i poželjeli uspješan rad g-din Željko Filipović, šef delegacije MKCK u BiH, g-din Želimir Lalić, voditelj Odsjeka za zaštitu prava nacionalnih manjima u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i g-đa Seija Tyrninoksa, Šef tima za podršku klasteru zemalja centralne i jugoistočne Evrope MFDCKiCP - Regionalne kancelarije u Budimpešti.

Odlukom Predsjedništva DCKBiH je potvrđeno da je glavni tajnik g-din Branko Leko u budućnosti zaposlenik DCKBiH raspoređen kao koordinator Hitnog apela za kretanje stanovništva.

U drugom dijelu Skupštine DCKBiH uslijedio je izborni dio Skupštine kojim je predsjedavao mr Hasan Topalović.

U Skupštinu DCKBiH u mandatnom razdoblju 2019-2023.godine izabrani su:

Ispred Crvenog križa Federacije BiH:

 1. Husein Kličić
 2. Abdulah Budimlić
 3. Antun Mikić
 4. Benedin Pejić
 5. Ramiz Glavić
 6. Boris Penava
 7. Emira Đonlagić
 8. Marijan Lovrinović
 9. Refik Džaja
 10. Prim. dr. Fadil Jahić
 11. Danijel Tučić
 12. Andrija Stojić
 13. Zrinka Martić
 14. Mirsad Mešić
 15. Taib Delalić
 16. Ivo Juričević
 17. Haris Magrdžija
 18. Namik Hodžić
 19. Mr.Hasan Topalović
 20. potvrdit će se naknadno član ispred Herceg-bosanske županije

Ispred Crvenog krsta Republike Srpske:

 1. Željkica Ilić
 2. Ljiljana Bilanović
 3. prim dr Stevan Jović
 4. Borko Dević
 5. Milojko Grujičić
 6. Goran Gajić
 7. Dr Dušica Kecman
 8. Petar Mitrić
 9. Dr Mišo Marjanović
 10. Vesna Spasojević
 11. Ljubo Čordašević
 12. Dragan Đokić
 13. Mlađen Petković
 14. Grujić Goran
 15. Miljan Maksimović
 16. Rade Draško
 17. Snežana Kovač
 18. Dragana Rašević
 19. Miodrag Batinić
 20. Branislav Arnautović

Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH će imena zastupnika/delegata dostaviti nakon završenih izbora.

Za predsjednike Skupštine za mandatni period 2019-2023. godine na prijedlog Crvenog križa Federacije BiH (CKFBiH) i Crvenog krsta Republike Srpske (CKRS) izabrani su mr Hasan Topalović za razdoblje 2019-2021.godina i dr Dušica Kecman za razdoblje 2021-2023.godina.

U Predsjedništvo DCKBiH izabrani su:

 1. Ispred CKFBiH:
 2. Husein Kličić
 3. Ivo Juričević
 4. dr Fadil Jahić
 5. Antun Mikić
 6. Ramiz Glavić
 7. b) ispred CKRS:
 8. Milojko Grujičić
 9. Željkica Ilić
 10. Goran Gajić
 11. Rade Draško
 12. Mlađen Petković

Za predsjednika DCKBiH izabran je g-din Husein Kličić, a za potpredsjednike izabrani su g-din Milojko Grujičić i g-din Ivo Juričević.

Nadzorni odbor je izabran u sastavu:

 1. Igor Blažević, predsjednik Nadzornog odbora
 2. Atifa Sadiković
 3. Nikola Stojaković
 4. Smiljka Miličević
 5. Član ispred Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta BiH

Za generalnog sekretara DCKBiH imenovan je mr Rajko Lazić.

Nakon izbornog dijela Skupštine g-din Branko Leko, glavni tajnik DCKBiH u svom širem obraćanju istaknuo je najveća postignuća u mandatnom periodu 2014-2018.godina prije svega u financijskoj i pravnoj konsolidaciji (na početku mandata plaće za zaposlenike su kasnile 8 mjeseci, nije se mogla ostvariti zdravstvena zaštita zbog neplaćenih doprinosa, a na kraju mandata nema zaostatka u plaćama, sa Zakonom o radu u institucijama BiH usaglašeni su i usvojena je većima ključnih dokumenta, i Pravilnika DCKBiH); procesu obnove Zgrade DCKBiH i rješavanja pitanja imovine; poboljšanju imidža DCK BiH u zemlji i inozemstvu što za rezultat ima domaćinstvo 2. Mediteranskog sastanka mladih i 13. Mediteranske konferencije nacionalnih društava CK/CP, potpisane sporazume, inicijative, realizovane projekte...

U svom izlaganju g-din Husein Kličić, izabrani predsjednik DCK BiH istakao je da će nastaviti raditi u pravcu podizanja imidža DCKBiH u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom planu u saradnji sa našim partnerima. Crveni krst/križ Bosne i Hercegovine se nalazi na jednoj raskrsnici, posebno pogođenom migranskom krizom i to da je Crveni krst/križ najveća humanitarna organizacija koja zastupa ideju da ako spasimo jedan život kao da smo spasili cijeli svijet.

G-din  Milojko Grujičić, izabrani potpredsjednik DCKBiH pozdravio je prisutne na Izbornoj Skupštini i zahvalio se na ukazanom povjerenju i naglasio je da nam predstoje veliki izazovi, prije svega da unaprijedimo rad DCKBiH u saradnji sa strukturom i našim partnerima.

Novoimenovani generalni sekretar DCKBiH g-din Rajko Lazić zahvalio se na ukazanom povjerenju i čestitao je delegatima Skupštine i članovima Predsjedništva DCKBiH novi mandat. Posebno se zahvalio članovima Predsjedništva u prethodnom mandatu na jedinstvu u svom radu i postignutim rezultatima. Pred nama je veliki izazov, da Crveni krst/križ u BiH zadrži poziciju lidera humanitarnog rada u Bosni i Hercegovini i da bude samoodrživa organizacija. Trudiću se da ovu poziciju obavljam u duhu dobrog domaćina i u duhu poslovnog čovjeka. Zahvaljujem se g-dinu Branku Leki na izuzetno korektnoj saradnji u prethodnom periodu kada sam obavljao funkciju predsjednika DCKBiH. Pred nama je značaj događaj, domaćimi smo 13. Mediteranske konferencije, za nas je to velika šansa da se dokažemo i unaprijedimo našu saradnju sa drugim nacionalnim društvima i izgradimo imidž kako u BiH tako i šire.