U razdoblju od 26. 02.- 1. 03. 2019 u Ankari, Turska, održan je trening na temu „Psihosocijalna podrška za migrantske zajednice“. Sudionici treninga su bili koordinatori programa psihosocijalne podrške, psiholozi i drugi stručnjaci za ovu oblasti iz slijedećih Nacionalnih Društava: Crvenog krsta Bugarske, Crvenog križa Hrvatske, Crvenog krsta Makedonije, Crvenog krsta Crne Gore, Crvenog križa Slovenije, Crvenog krsta Srbije, Crvenog križa Italije, Crvenog križa Španjolske, Crvenog polumjeseca Turske, predstavnici Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, treningu su prisustvovali gdja Edina Ahmagić i gdja Vihorka Tomas, Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine.

Trening je organizirala Međunarodna Federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) a domaćin radionice je bio Crveni polumjesec Turske.
U okviru ovog treninga, razgovarano je o izazovima sa kojima se susreću uposlenici I volonteri Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u migrantskim situacijama, te su obrađene sljedeće teme:
Stres i poteškoće u raseljeništvu, Problemi i životni uslovi u raseljeništvu, IFRC oruđa i materijali, Stres, trauma i mentalno zdravlje u raseljeništvu, Interveniranje u krizi i tehnike, Psihološka prva pomoć i podržavajuća komunikacija, Psihološka podrška djeci u kriznim situacijama i Psihološka podrška pomagačima.

Predavači: Ferdinand Garoff, psiholog, IFRC delegat za psihosocijalnu podršku. Alvaro Carmona, IFRC delegat za zdravstvo, Delegat za zdravstvo i socijalnu skrb Međunarodne Federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Davron Mukhamadiev.

Zadnji dan trentinga je uključio posjetu Društvenom centru za migrante u jednoj općini Ankare ,gdje je azilantima omogućena edukacija iz raznih oblasti poput šivanja i friziranja, kako bi im omogućili socijalnu inkluziju, a profesionalni psiholozi su angažirani kako bi se bavili najranjivijom skupinom azilanata – djecom i ženama.
Predstavnici DCKBIH su tokom ovog treninga održali 2 sastanka sa gosp. Davronom Mukhamedievim, delegatom za zdravstvene programe u Regionalnom uredu IFRC u Budimpešti, gdje su načelno dogovorili dalje korake u realizaciji programa PSP sa fokusom na aktivnosti predviđene Apelom, pokrenutim u prosincu 2018.