U razdoblju od 06-07.03.2019.godine u etno selu Ajdinovići kod Olova održan je evaluacijski sastanak iz programa upozoravanja na opasnost od mina. U prvom dijelu evaluacijskog sastanka održan je sastanak Organizacionog odbora natjecanja Misli Mine na kojem su revidirane Propozicije i Pitanja i odgovori za natjecanje. Sastanku Organizacionog odbora natjecanja Misli Mine prisustvovali su:  g-đa Ivana Grujić, koordinator programa upozoravanja na mine ispred DCKBiH, g-din Senadin Kumro, koordinator programa upozoravanja na mine ispred Crvenog križa Federacije BiH (CKFBiH), g-đa Snježana Kovač, koordinator programa upozoravanja na mine ispred Crvenog krsta Republike Srpske (CKRS), g-đa Zorica Lučić, osoba odgovorna za saradnju ispred Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa (MKCK) – delegacije u BiH, g-din Tarik Šerak, šef Odjeka za upravljanje PMA  ispred BHMAC-a, g-din Milisav Pantić, operativni rukovodilac za UM ispred Republičke uprave Civilne zaštite, g-din Mustafa Kadribegović pomoćnik direktora u sektoru za organizaciju deminiranja i uništavanja NUS-a ispred Federalne uprave Civilne zaštite (FUCZ). Pored članova Organizacionog odbora sastanku su prisustvovali instruktori Tima UM g-din Dejan Galić i g-din Cvjetin Maksimović koji su aktivno bili uključeni u realizaciji natjecanja Misli Mine od općinskog do entitetskog nivoa.

U drugom dijelu evaluacijskom sastanku pridružili su se instruktori UM programa g-đa Vesna Stakić iz Pelagićeva, g-din Dragan Đokić iz Lopara, g-din Emir Sarajlić iz Goražda i g-din Husnija Imamović iz Gračanice.

G-din Tarik Šerak ispred BHMAC-a prezentirao je Strategiju Protivminskog djelovanja BiH 2018-2025.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, dana 30.01.2019.godine usvojilo je Strategiju protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018 – 2025 sa Financijskim planom za njenu provedbu. Njeno usvajanje omogućiće razvoj efikasnog i djelotvornog državnog programa protivminskog djelovanja u cilju smanjivanja i potpunog eliminisanja opasnosti od mina za stanovništvo u BiH. Strategija sadrži pet strateških ciljeva koji su usmjereni na uspostavljanje cjelovitog i efikasnog sistema protivminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Oslanja se na tri ključna principa: odgovornost, kontinuirano unapređenje i transparentnost, a dvije od pet pretpostavki za njeno provođenje su da se financiranje iz međunarodnih izvora održi na istoj razini ili se poveća uz povećenje financiranja iz domaćih izvora. U financijskom planu navodi se da je potrebno oko 336 miliona KM za realiziranje Strategije protivminskog djelovanja BiH do 2025. godine.

U nastavku sastanka Tim UM iz Zvornika uradio je prezentaciju rada aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina. U ugroženoj opštini Zvornik postavljeno je ukupno 9 bilborda sa prikazom minske situacije, postavljena je trajna minska ograda na lokalitetu MZ Baljkovica – Karaćevo ( na površini od 130.300 m2 sa ukupno 50 samostalnih minskih znakova) i lokalitetu MZ Kula Grad (u dužini od 1.055 metara sa postavljena 164 minska znaka), postavljena su dva dječija igrališta, aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina su realizirane u svim školama za učenike šestog, sedmog i osmog razreda, sva lovačka udruženja su obuhvaćena aktivnostima upozoravanja na mine, za sve ciljne grupe urađen je adekvatan promotivni materijal.

Timovi UM koji će u 2019.godini raditi upozoravanje na opasnost od mina u općinama Krupa na Uni i Bosanski Petrovac uradili su okvirnu analizu aktivnosti UM i procjenu troškova za realizaciju aktivnosti, a na osnovu općinskih planova upozoravanja na opasnost od mina.