Ako želite biti donator za realizaciju programa Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, to možete učiniti uplatom na žiro-račun:

 

 

PLAĆANJE U BIH

 

PLAĆANJE IZ INOZEMSTVA

Račun od

Društvo Crvenog krsta/križa BiH

Društvo Crvenog krsta/križa BiH

Broj računa

140-101-00258863-26

140-101-12001533-88

Naziv banke

SBERBANK BH d.d. Sarajevo

SBERBANK BH d.d. Sarajevo

Adresa banke

Fra Anđela Zvizdovića 1/A
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Fra Anđela Zvizdovića 1/A
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Adresa Društva Crvenog krsta/križa BiH

Kranjčevićeva 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Kranjčevićeva 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

SWIFT CODE

 

SABRBA22

IBAN CODE

 

BA391401011200153388

 

Unaprijed hvala na dobroj volji i razumijevanju!