Program kućne skrbi je tradicionalni program DCK BiH kojim su obuhvaćene osobe preko 65 godina starosti, bolesne, nemoćne i osobe s posebnim potrebama, koje žive same i bez bližih srodnika.

Uz financijsku potporu donatora, konstantnom edukacijom aktivista i volontera Crvenoga križa, posebno

Opširnije...