Članom 6. Zakona o DCK BiH utvrđene su djelatnosti Društva između kojih su i predstavljanje i zastupanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim asocijacijama Crvenog križa i pred drugim nacionalnim organizacijama, kao i provođenje međunarodnih obaveza koje je preuzela država Bosna i Hercegovina

Opširnije...