U zgradi Crvenog krsta Republike Srpske u Palama u vremenu od 13. do 14.03.2019. godine održana je Radionica “Formiranje Mobilnih timova DCK BiH”, a kao rezultat aktivnosti realizacije Hitnog apela (HA). Istoj su prisustovali budući i potencijalni članovi mobilnih timova DCK BiH delegiranih iz organizacija Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, Crvenog križa Grada Bihaća, Crvenog križa Grada Mostara i Gradske organizacije Crvenog krsta Bjeljina.

Sudionike Radionice na samom početku pozdravio je i poželio uspješan rad na terenu, u radu sa migrantima i ostalim u stanju potrebe Predsjednik DCK BiH gosp- Husein Kličić navodeći dosadašnje aktivnosti na području Unsko-sanskog kantona, kao i problem skojima se susreću, te očekivanja od Mobilnih timova, kao i strukture Crvenog križa/krsta u cjelini.
Radionicom je rukovodio gosp. Nebojša Medojević, delegat za pripravnost Regionalne kancelarije MFCKiCP za Europu, gosp. Branko Leko, koordinator Hitnog apela DCK BiH, te gosp. Ivan Usmiani terenski delegat MFCKiCP-a zadužen za podršku u realizaciji HA.

Tokom dvodnevnog rada predstavljen je koncept rada Mobilnih timova, ažurirane informacije o trenutnoj situaciji uključujući uloge i odgovornosti Nacionalnog društva i Plana akcije HA.
Kroz rad u grupama “prošlo” se kroz dinamiku rada timova: definiranje uloge i zadataka,uzbuna, raspoređivanje, priprema smjena, dostupni resursi kroz HA, monitoring i izvještavanje,…
Ispred Stručne službe DCK BiH procedure vezano za nabavke, kao i ugovore koji će organizacije Crvenog križa/krsta sklapati sa članovima mobilnih timova, prebacivanje i pravdanje financijskih sredstava pojasnila je g-đica Azra Bričić, Financijski menadžer, a g-đica Žaklina Ninković, asistent koordinatora HA i koordinator za međunarodnu suradnju i gosp. Aleksandar Panić su pojasnili procedure vezano za izvještavanje (što će biti dorađeno, te proslijeđeno na teren).
Gosp. Admir Nurkić je predstavio minimum standarda za rad u zajednici, zaštitu polova i prvu pomoć.

Radionici su prisustovali i koordinatori za pripremu i odgovor na katastrofe Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine gosp. Senadin Kumro, Crvenog krsta Republike Srpske g-đa Gordana Ostojić, te u djelu iste i Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske g-din Đoko Mihajlović.
Cijeli tijek Radionice pratio je i novopridošli delegat MFCKiCP gosp. Shamsudin Muhidinov koji će u naredni mjesec i po dana skupa sa odgovornima iz strukture DCK BiH raditi na ubrzavanju aktivnosti u planiranim nabavkama, izvještavanju, monitoringu,…