Svjetska konferencija na temu zdravlje i klimatske promjene pod nazivom „Brinuti o čovječanstvu na +2 ° “ održana je u periodu od 15-16. aprila 2019. godine u Kanu, Francuskoj u organizaciji Francuskog Crvenog krsta/križa. Na ovoj značajnoj Konferenciji učestvovalo je više od 400 učesnika iz 60 nacionalnih društava CK i CP, predstavnika sjedišta Međunarodne federacije društava CK i CP (MFDCKiCP) u Ženevi i Regionalne kancelarije u Budimpešti, sjedišta MKCK u Ženevi, Stalne komisije CK i CP u Ženevi, kao i brojnih međunarodnih stručnjaka i predstavnika vladinih i nevladinih organizacija. Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na Konferenciji su učestvovali mr Rajko Lazić, generalni sekretar i g-đica Žaklina Ninković, koordinator za međunarodnu saradnju i asistent generalnog sekretara.

Svjetska konferencija „Brinuti o čovječanstvu na +2 °“ je organizovana povodom 100-te godišnjice Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, koja je osnovana 5. maja 1919. godine na inicijativu Američkog, Britanskog, Italijanskog, Japanskog i Francuskog Crvenog krsta/križa. Mjesec dana ranije, od 01-11. aprila 1919. godine, ta nacionalna društva okupila su se na medicinskoj konferenciji u Kanu da predlože bolju koordinaciju akcija i korištenje resursa nacionalnih društava Crvenog krsta/križa.

Svrha Konferencije na temu zdravlje i klimatske promjene je bila da se omogući razmjena ideja, iskustava, najnovijih naučnih istraživanja, predstave inovativna rješenja na lokalnom nivou i podstakne uključenost svih, ne samo predstavnika Pokreta CKiCP nego i zainteresovanih strana i partnera, u suočavanju sa najvećim javno zdravstvenim izazovom 21. vijeka. Klimatske promjene već utiču na ljudsko zdravlje i projekcije su alarmantne. Teme o kojima se razgovaralo na Konferenciji su bile vezane za zdravstvene posljedice klimatskih promjena, koje su već vidljive u nekoliko različitih oblika, bilo po mentalno zdravlje, migracije, ekosisteme ili obezbjeđenje hrane. Uz navedene teme, razgovaralo se i o prilagođavanju na klimatske promjene, čije su posljedice brojne, kompleksne i međusobno zavisne i stoga zahtijevaju razumijevanje kako bi se predvidjeli rizici i prilagodio zajednički odgovor u smislu prevencije, spremnosti i kolektivne akcije.

Konferencija takođe predstavlja prekretnicu za stvaranje prvog „humanitarnog COP“, po uzoru na Konferenciju UN-a o klimatskim promjenama održanu 2015. godine u Parizu o smanjenju emisije gasova staklenika, koja je vodila ka Pariskom klimatskom sporazumu koji je potpisan 2016. godine. Čak i ograničavanjem povećanja temperature na + 2 ° C, što je ambicija Pariskog klimatskog sporazuma (COP21), biće posljedica na mnoge zemlje, stoga su sve zemlje svijeta zainteresovane i moraju da se prilagode, a posebno da štite najugroženije.
Tokom trajanja Konferencije delegacija DCK BiH je ostvarila kontakte sa sljedećim sestrinskim nacionalnim društvima CK i CP: Švedske, Austrije, Italije, Japana, Amerike, Holandije, Francuske, Kirgistana i Kazahstana kao i sa predstavnicima Regionalne kancelarije MFDCKiCP u Budimpešti i Stalne komisije CKiCP.