U periodu od 20-22.06.2019. godine održan je sastanak PERCO (Platforme za saradnju evropskih nacionalnih društava CK i CP na temu aktivnosti vezano za izbjeglice, tražioce azila i migrante) u Veroni, Italiji. Na sastanku su učestvovali predstavnici sljedećih nacionalnih društava CKiCP: Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Danske, Finske, Francuske, Holandije, Islanda, Italije, Luksemburga, Mađarske, Njemačke, Poljske, Rumunije, Slovenije, Srbije, Španije, Švajcarske, Švedske, Turske, Velike Britanije, kao i predstavnici Međunarodne federacije društava CKiCP (MFDCKiCP -sjedišta u Ženevi i Regionalnih kancelarija za Evropu u Budimpešti i Sjevernu Afriku i Bliski Istok u Tunisu), MKCK (sjedišta u Ženevi) i kacelarije CK pri EU u Briselu. Ispred DCK BiH na sastanku su učestvovale Ivana Grujuć, koordinator za programe i humanitarna pitanja i Žaklina Ninković, koordinator za međunarodnu saradnju i asistent generalnog sekretara.

Tokom sastanka razmijenjena su iskustva u radu prisutnih nacionalnih društava, kao i Pokreta CKiCP u cjelini, sa izbjeglicama i migrantima, te su predstavljena dva važna dokumenta o zagovaranju na osnovu činjenica: 1) Modeli saradnje i 2) Dobra praksa za saradnju među nacionalnim društvima. Takođe su tokom sastanka usvojeni prioriteti PERCO platforme za 2019 i 2020. godinu, a u okviru ažuriranih informacija MFDCKiCP predstavljene su i najnovije informacije o situaciji na zapadnom Balkanu, uključujući i implementaciju Hitnog apela u BiH vezano za migrantsku krizu. Tokom sastanka održana je i Radionica za komunikacije i migracije o ksenofobiji i kako se boriti protiv ksenofobije u radu kroz programe i zagovaranje nacionalnih društava. Tom prilikom je takođe upriličena posjeta kampu Italijanskog CK u Solferinu, Muzeju Crvenog krsta/križa, kao i učešće na Fiaciollati 2019. godine.