U periodu od 28.07. do 04.08.2019. godine delegacija Crvenog polumjeseca Kuvajta posjetila je strukturu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. Delegacija Crvenog polumjeseca Kuvajta je bila u slijedećem sastavu: G-din Jasem Qambar, šef delegacije, G-din Adnan Al-Nawah, fotograf, G-đa Fatimah Al-Shatti, volonter, G-đa Khadeja Mahros, volonter i g-din Abdullah Al-Enezi.

Dana 29.07.2019. godine održani su sastanci u sjedištu DCKBiH sa rukovodstvom i osobljem strukture DCKBiH, kao i sa predstavnicima Ambasade Kuvajta u Bosni i Hercegovini. Na sastanku su prezentovani rezultati dva projekta koja su realizovana uz podršku Crvenog polumjeseca Kuvajta, Projekat„Paketi hrane za mjesec Ramazana“ i Projekat „Kretanje stanovništva“. Razgovaralo se o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, programskim aktivnostima Crvenog krsta/križa BiH, te oblicima buduće saradnje između ova dva ND.
U nastavku posjete u periodu od 30.07. do 03.08. 2019.godine delegacija Crvenog polumjeseca Kuvajta zajedno sa osobljem DCKBiH posjetila je Mobilne timove Crvenog krsta/križa u Bihaću, Ključu, Mostaru, Tuzli i Bijeljini, kao i prihvatne centre u Sedri, Borićima, Vučjaku i Salakovcu. Tom prilikom razgovarali su sa rukovodstvom, osobljem i volonterima Crvenog krsta/križa koji svakodnevno pružaju pomoć migrantima u BiH, a učestvovali su i u direktnoj podjeli humanitarne pomoći.

Realizacijom ova dva projekta struktura DCKBiH je bila u mogućnosti da pruži pomoć i migrantima/ izbjeglicama i lokalnom stanovništvu u potrebi u cijeloj Bosni i Hercegovini. Zajednički rad na terenu sa kolegama iz Kuvajtskog Crvenog polumjeseca omogućio nam je razmjenu iskustava i znanja i ojačalo je našu saradnju koja će doprinijeti razvoju našeg Nacionalnog društva.