U periodu od 11-13.08.2019. godine u posjeti Sarajevu, Posušju i Travniku su boravili visoki predstavnici Društva Turskog Crvenog polumjeseca. Dana 13.08.2019. godine visoka delegacija koju su predvodili predsjednik Društva Turskog Crvenog polumjeseca i potpredsjednik Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFCKiCP) za regiju Evrope dr Kerem Kinik i prvi potpredsjednik Društva Turskog Crvenog polumjeseca gosp. Ismail Haki Turunç je posjetila sjedište Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ispred DCK BiH dragim gostima i prijateljima iz sestrinskog nacionalnog društva obratili su se generalni sekretar mr Rajko Lazić i generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH gosp. Namik Hodžić. Tokom sastanka razgovaralo se o saradnji na osnovu potpisanog Memoranduma o razumijevanju između DCK BiH i Društva Turskog Crvenog polumjeseca, što predstavlja osnovu za dugoročniju saradnju u nekoliko programskih oblasti, te implementaciju projekata koji će voditi ka postizanju samoodrživosti DCK BiH.

Takođe je tom prilikom upriličena posjeta Travniku, gdje su predstavnici dva sestrinska nacinalna društva prisustvovali podjeli kurbanskog mesa koje je doniralo Društvo Turskog Crvenog polumjeseca za korisnike javnih kuhinja Crvenog krsta/križa u Bosni i Hercegovini.