Dana 27.09. 2019.godine g-din Robert Markt, član Upravnog odbora Međunarodne Federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca posjetio je Crveni križ Unsko-Sanskog kantona i Crveni križ Grada Bihaća. Tom prilikom sastao se sa g-dinom Huseinom Kličićem, predsjednikom DCKBiH sa kojim je razgovarao o trenutnoj sitaciji po pitanju migranske krize na području Unsko-Sanskog kantona. G-din Markt će izvještaj o svojoj posjeti predočiti na predstojećim Statutarnim sastanci Pokreta: 22. sjednici Generalne Skupštine Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (05-07. decembra 2019.) i Vijeću delegata (08. decembra 2019.) i 33. Međunarodnoj konferenciji Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (09-12. decembra 2019.) u Ženevi, Švajcarska