U organizaciji Delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa (MKCK) u Bosni i Hercegovini, u periodu od 07-11.10.2019. godine u posjeti Sarajevu, Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši su boravili predstavnici Društva Crvenog polumjeseca Islamske Republike Iran (DCPIRI) i Delegacije MKCK u Teheranu. Dana 08.10.2019. godine organizovani su sastanci u sjedištu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) u Sarajevu.

Tokom sastanka sa generalnim sekretarom DCK BiH mr Rajkom Lazićem predstavljene su aktivnosti DCK BiH, uključujući organizacioni razvoj kao i trenutni odgovor na migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini kroz saradnju i podršku komponenti Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i drugih partnera. Takođe se razgovaralo i o jačanju saradnje između DCKBiH i DCPIRI, posebno u oblasti Djelovanja u katastrofama, Obnavljanja porodičnih veza, ulozi CK u Upozoravanju na mine – što su aktuelne teme u oba Nacionalna društva, kao i projekata koji bi za rezultat imali postizanje samoodrživosti DCK BiH.

Sastanku sa koordinatorom Službe traženja DCK BiH Elvirom Šišić, prisustvovale su dvije predstavnice Službe traženja Crvenog polumjeseca Irana gospođe Maryam Noorjahani i Massomeh Sabri, kao i saradnik iz MKCK delegacije u Teheranu. Sastanak je organizovan u cilju sagledavanja opsega aktivnosti Službe traženja DCKBiH posebno u aktivnostima na obnavljanju porodičnih veza za potrebe migranata, ali i procesa traženja nestalih tokom sukoba u BiH, podrške porodicama nestalih osoba, i uopšte rada sa porodicama nestalih osoba.

Posjeta je nastavljena u CK Unsko-Sanskom kantonu kao i centrima za migrante radi uvida u operativne aktivnosti. Tom prilikom delegacija DCPIRI sastala se sa predsjednikom DCKBiH g-dinom Huseinom Kličičem, a održanaj je i zajednički sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici Crvenog polumjeseca Turske – delegacije u BiH. Delegaciju DCPIRI je predvodio predstavnik MKCK delegacije Sarajevo a obilazak je izvršen zajedno sa Timom za obnavljanje porodičnih veza Unsko-Sanskog Kantona.

Ova posjeta je završena na obostrano zadovoljstvo, veoma korisna razmjena iskustava i znanja za dalju saradnju DCKBiH I CP Irana.