predsjedatelj predsjednistva u povodu svjetskog dana i tjedna crvenog kriza 2

U delegaciji su bili Rajko Lazić, predsjednik DCK BiH, Branko Leko, generalni sekretar DCK BiH, Namik Hodžić, generalni sekretar Crvenog križa FBiH, i Đoko Mihajlović, generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske.

Članovi delegacije upoznali su predsjedavajućeg Predsjedništva sa programskim aktivnostima organizacije, koje se prvenstveno odnose na promociju volonterskog rada, pomoć narodnim kuhinjama, pomoć stradalim od mina, edukaciju, dobrovoljno darivanje krvi, prikupljanje i distribuciju humanitarne pomoći ugroženim kategorijama, pomoć u slučaju prirodnih katastrofa, a zasnovane su na temeljnim vrijednostima humanizma i solidarnosti koje Crveni križ promovira.

Informirali su ga i o provođenju mjera na rekonstrukciji objekta za smještaj sjedišta organizacije, koje su uglavnom finansirane sredstvima stranih donatora, što će značajno olakšati poziciju Društva u narednom periodu. Bilo je riječi i o poteškoćama s kojima se susreću aktivisti i rukovodstvo Crvenog križa, među kojima su najveće nedostatak finansijskih sredstava i nedosljednost u provođenju Zakona o Društvu Crvenog krsta/križa u BiH.

Ističući značaj postojanja i djelovanja Crvenog križa, koji je do sada potvrđen aktivnostima i rezultatima u mnogobrojnim prilikama, predsjedavajući Ivanić iskazao je punu podršku radu Društva. Predsjedavajući Predsjedništva BiH istakao je da je obaveza zvaničnika da, u okviru svojih nadležnosti, posvete pažnju i osiguraju uvjete za provođenje njihovih humanitarnih, edukativnih i drugih aktivnosti. Članovi delegacije DCKBiH su predsjedavajućeg Ivanića upoznali o kanditaturi DCKBiH za domaćinstvo slijedeće Mediteranske konferencije kao i okvirno o terminu preseljenja Predsjedništva i Stručne službe DCKBIH u svoju zgradu, te zatražili u tom kontekstu podršku za navedene događaje. Uz iskazanu podršku i dato obećanje da će se založiti da se za navedeni događaje osigura prijem za učesnike, goste i zvanice, osigura prijem u Predjedništvu BIH data je sugestija da se cjelokupni plan događaja blagovremeno predstavi predsjedavajućem Vijeća ministara BiH i zatraži podrška.  Dr. Ivanić je izrazio nadu da će ubuduće teme vezane za rad Društva Crvenog krsta/križa BiH privući značajniju pažnju medija i javnosti.