endov sastanak 1

U periodu od 17-20.05.2017. godine Generalni sekretar Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine gosp. Branko Leko i koordinator za međunarodnu saradnju i asistent generalnog sekretara g-đica Žaklina Ninković učestvovali su na sastanku Evropske mreže za razvoj volontiranja (ENDOV) Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, koji je organizovao Njemački Crveni križ u svome sjedištu u Berlinu.

Podrška za dolazak i smještaj delegacije DCK BiH u Berlin osigurana je od strane sekretarijata ENDOV-a.   Na sastanku su učestvovali predstavnici sljedećih nacionalnih društava: Austrije, Bosne i Hercegovine, Danske, Finske, Nizozemske, Irske, Islanda, Italije, Kirgistana, Norveške, Njemačke, Rusije, Španije, Švicarske, Švedske, Ukrajine, Velike Britanije kao i predstavnici Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) iz sjedišta u Ženevi, te predsjednica Evropskog koordinacijskog komiteta za mlade.

Glavne teme sastanka o kojima se razgovaralo su bile: Izgradnja kapaciteta za volontersko rukovodstvo i novi minimalni standardi, Smjer djelovanja MFDCKiCP za psihosocijalnu podršku iz 2003. godine, Globalni plan akcije MFDCKiCP o volontiranju, a predstavljeni su i primjeri dobre prakse u radu sa volonterima iz Danskog, Norveškog i Crvenog križa Velike Britanije, te su međusobno razmijenjena iskustva, kao i materijali i sredstva za rad vezano za sve aspekte angažovanja i rada volontera. Tokom sastanka učesnicima se obratio zamjenik generalnog sekretara Njemačkog Crvenog krsta/križa gosp. Johannes Richter. U pauzi konferencije predstavnici DCK BiH su održali kraći sastanak sa gosp. Johanesom Richterom, te g-đom Metchild Richter, šeficom Odjela za međunarodnu saradnju i g-đom Jutom Hermens iz Službe traženja Njemačkog Crvenog križa. I ova prilika je iskorištena za izražavanje zahvalnosti Njemačkom Crvenom križu za dugogodišnju podršku i saradnju sa DCK BiH (a posebno za vrijeme i nakon većih elementarnih nepogoda), te je upućen poziv Njemačkom Crvenom križu za posjetu DCK BiH u povodu preseljenja Stručne službe u svoju zgradu – nacionalni spomenik.