godisnji sastanak kancelarije crvenog kriza pri eurpskoj uniji 3

U periodu 16-17.10. 2017. godine u Briselu (Belgija) je održan Godišnji sastanak Kancelarije Crvenog križa (CK) pri Europskoj Uniji (EU) uz učestvovanje generalnih sekretara ili viših menadžera 28 nacionalnih društava iz EU-a, Norveškog CK i Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (MF DCK/CP), te po prvi put generalnih sekretara/izvršnih direktora zemalja zapadnog Balkana (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija – naravno uz Bugarsku i Rumunjsku kao članice EU-a).

Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) sastanku je prisustovao g-din Branko Leko, generalni sekretar, te g-đa Lea Kujundžić.

Sastankom je predsjedavao gosp. Werner Kerschbaum, generalni sekretar Austrijskog Crvenog križa, a tokom sastanka učesnicima su se, između ostalih, obratili i gosp. Elhad As Sy, generalni sekretar MF DCK/CP, gosp. Simon Missiri, direktor Regionalne kancelarije MF DCK/CP - Zone za Europu u Budimpešti, i gosp. Christian Danielsson, generalni direktor za susjedstvo i pregovore o proširenju iz Europske komisije.

Upravo je gosp. Danielsson – govoreći o perspektivama za članstvom zemalja zapadnog Balkana u EU, naglasio da političke prilike i procesi u Bosne i Hercegovine najsporije napreduju, te je izrazio zadovoljstvo prisustvom DCK BiH na ovom događaju.

Sva nacionalna društva Zapadnog Balkana dobila su priliku za predstavljanje jedne od svojih programskih aktivnosti, a DCK BiH je u svojoj prezentaciji predstavilo Program Upozoravanje na opasnost od mina uz brojna postavljena pitanja, kao i izražene pohvale za prezentovani program.

Glavne teme koje su diskutovane na sastanku bile su: Migracije (Trendovi u zakonodavstvu i politici EU i njihove posljedice duž rute istočnog Mediterana i rute na zapadnom Balkanu, Budućnost Mehanizma civilne zaštite EU i brzi odgovor EU na prirodne katastrofe, Socijalna inkluzija – ažuriranje smjera djelovanja. Uloga Europskog stuba socijalnog prava, ESIRAS – Zapošljavanje i socijalna integracija izbjeglica i tražioca azila, Humanitarna pomoć – Evaluacija humanitarne pomoći EU).

U vremenu dok su nacionalna društva članica EU-a raspravljali o Budžetu i Izvještaju za 2016. godinu, predstavljanju Budžeta i Plana za 2018. godinu, pitanju članstva, itd. , predstavnici DCK BiH, CK Srbije, CK Crne Gore i CK Makedonoije su održali odvojeni sastanak sa gosp. Eberhardom Luederom – Šefom odjeljenja za socijalnu inkluziju sa saradnicima koji su detaljno predstavili rad Ureda CK pri EU, te je nakon duže diskusije prihvaćen zaključak o organizovanju posebnog sastanka za predstavnike spomenutih nacionalnih društava – tj. za osobe koje se bave pisanjem projekata. Cij istoga bi bio detaljno upoznavanje istih sa svim potrebnim procedurama za apliciranje na projekte CK pri EU ili njegovo zagovaranje kod nacionalnih društava – potencijalnih donatora.

Tokom pauza između sastanaka g-din Branko Leko, generalni sekretar je održao kraće sastanke sa sva četiri kandidata za Predsjednika MF DCK/CP (gosp. Francesco Rocca – CK Italije, gosp. Swen Mollekleiv – CK Norveške, g-đa Margareta Wahlstrom – CK Švedske i gosp. Mohammed Al Hadid – DCP Jordana , te posebni sastanak sa generalnim sekretarom MF DCK/CP gosp. Elhadom As Syem kojega je pozvao da posjeti DCK BiH što je načelno prihvaćeno kao mogućnost nakon statutarnih sastanaka Pokreta koji će se održati u Antaliji (Turska) u novembru 2017. godine.