konferencija 3

Konferencija "Strategije za finansiranje rješenja za ugrožene interno raseljene osobe i povratnike u BiH" održana je dana 05.12.2017. godine u kongresnoj sali UNITIC-a u Sarajevu, u organizaciji Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR-a).

Na konferenciji su se okupili ključni akteri, uključujući vlasti u BiH na svim nivoima, međunarodne organizacije, civilno društvo i donatore. Ispred strukture Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) Konferenciji su prisustvovali koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika DCK BiH g-đica Žaklina Ninković, sekretar CK Brčko distrikta BiH gosp. Denis Šehanović i koordinator za djelovanje u katastrofama CK Brčko distrikta BiH gosp. Nemanja Zekić.

U uvodnoj sjednici prisutnim su se obratili ministarka za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine g-đa Semiha Borovac, šef za saradnju Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini gosp. Melvin Asin i regionalna predstavnica UNHCR-a za jugoistočnu Evropu i predstavnica za BiH g-đa Anne-Christine Eriksson.

Nakon uvodnih obraćanja, predstavljen je projekat “Podrška najugroženijim osobama na osnovu identifikovanih potreba” i metodologija za dodjelu sredstava zasnovana na dokazima. Ovu metodologiju su UNHCR i njegovi partneri, uključujući i partnere na svim nivoima vlasti, izradili i godinama usavršavali kroz svoj direktan angažman, a kroz koju je naglašena neophodnost za sveobuhvatnim i ažuriranim podacima o potrebama, kako bi se potkrijepili zahtjevi za dodatnim donatorskim sredstvima za podršku najugroženijim interno raseljenim licima u BiH, kojih još uvijek ima 98.574, od čega je 47.000 evidentiranih ugroženih manjinskih povratnika. Takođe je prikazan i film „Podrška najugroženijima na osnovu dokazanih potreba“.

U diskusiji koja je potom uslijedila naglašena je potreba donošenja i provođenja mjera održivosti povratka, kako bi se omogućila potpuna provedba Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma i hijadama raseljenih lica i povratnika omogućio život dostojan čovjeka u 21. vijeku. Tom prilikom takođe se razgovaralo o izazovima, mogućnostima i prilikama, kao i o narednim koracima koje je potrebno preduzeti u budućnosti, kako bi se poglavlje dugotrajnog raseljeništva u Bosni i Hercegovini moglo zatvoriti što je prije moguće, na što sveobuhvatniji način.